k.kwak@agereaude.pl

k.kwak@agereaude.pl

BRIEFING PRASOWY

Fundacja Wiedzy i Dialogi Społecznego Agere Aude zaprasza na breafing prasowydotyczący projektu:Misja partycypacja: młodzi podcasterzy obywatelscy W ramach projektu młodzież z Chorzowa i miast Metropolii będzie mogła wziąć udział wbezpłatnych szkoleniach z podcastingu, ekologii społecznej i aktywizmu oraz nagrać swojepodcasty…

Inspiracje, innowacje, inicjatywy – dobre praktyki w edukacji obywatelskiej młodzieży 2021

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządczej Fundacji Agere Aude poprzez nawiązanie współpracy z norweską organizacją Terram Pacis oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia oraz wiedzę. Program wizyty obejmuje elementy o różnych charakterze i różnych metodykach. Kluczowe założenie opiera się na autentycznym…

Dialog bez barier – LogoLAB 2020-2022

Wdrożenie projektu LogoLAB – umożliwi podniesienie standardów opieki logopedycznej – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na dowodach i modelów: edukacji włączajęcej oraz społecznego modelu niepełnosprawności, w celu poprawy jakości życia osób z utrwalonym jąkaniem; poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy o jąkaniu oraz zmianę postaw społecznych. Projekt jest realizowany przez…

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja IV” 2020

Projekt zakłada m.in. organizację dwudniowej konferencji, warsztatów dla logopedów, liderów środowiska samopomocowego osób jąkających się, a także seminarium skierowanego do szerokiego grona odbiorców. Zorganizowana konferencja, której tematyka dotyczyła zaburzeń płynności mowy, a także szeregu społeczno-edukacyjnych wydarzeń okołokonferencyjnych.Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. takie obszary badawcze: badanie postaw…

„Wybierz kulturę, z hejtem nie jesteś sobą!” 2020

Projekt realizowany w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” polega na przeprowadzeniu 3 cykli warsztatów dotyczących agresji słownej, mowy nienawiści i hejtu oraz zorganizowaniu komplementarnej z warsztatami terenowej gry miejskiej, której podsumowaniem będzie spotkanie z ekspertem – językoznawcą. Działania prowadzące do zrealizowania projektu będą oparte o zasady integracji i współpracy społeczeństwa.Głównym celem projektu jest wywołanie u odbiorców refleksji…