kolorowa grafika podzielona na dwa elementy. Po lewej zdjęcie starszego człowieka w pracowni. Po lewej stronie jest obrazek przedstawiający kilka beboków przypominających nieco wiedźmy, zaprezentowanych na chmurze. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi

Polacy, którzy zmienili świat medycyny 2022 – 2024

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o historii nauki polskiej z punktu widzenia osiągnięć polskiej medycyny.
Projekt, w filmowej formie, przybliża życiorysy wybitnych polskich naukowców, których dokonania stanowiły podwaliny dzisiejszej, nowoczesnej medycyny. W ramach projektu zaprezentowani są badacze reprezentujący różne dziedziny medycyny, m.in.

ortopedię,chirurgię, gastrologię, ginekologię, okulistykę, farmakologię, bakteriologię, wirusologię, mikrobiologię, radiologię czy medycynę sądową.
Rezultat projektu to 12 filmów popularnonaukowych przeznaczonych do publikacji w internecie i do emisji na antenach telewizyjnych.

Filmowe biografie 12 naukowców polskich, których praca wpłynęła na stan dzisiejszej medycyny

Naukowcy, których historie przedstawimy i uwiecznimy w filmowej formie to:

1) Edmund Biernacki (1866-1911) – polski patolog, który w 1897 r. odkrył związek miedzy szybkością opadania erytrocytów a powstawaniem stanów zapalnych lub procesów nowotworowych, znany w medycynie jako odczyn Biernackiego.
2) Odon Bujwid (1857-1942) – wybitny bakteriolog, społecznik i niestrudzony popularyzator nauki.
3) Wiktor Dega (1896-1995) – ortopeda, jeden ze światowych pionierów rehabilitacji medycznej.
4) Ryszard Jerzy Gryglewski (ur. 1932) – farmakolog, twórca nowej dziedziny medycyny – farmakologii śródbłonka, co pozwoliło na stworzenie naukowych fundamentów współczesnej farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego.
5) Ludwik Hirszfeld (1884-1954) – biolog, bakteriolog, immunolog, twórca seroantropologii. Współodkrywca (wspólnie z E. v. Dungernem) praw dziedziczenia grup krwi.
6) Hilary Koprowski (1916-2013) – wirusolog i immunolog, twórca szczepionki przeciwko wirusowi polio,
wywołującemu chorobę Heinego-Medina.
7) Tadeusz Krwawicz (1910-1988) – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nowoczesnej okulistyki, szczególnie w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń rogówki, siatkówki oraz soczewki.
8) Julian Nowak (1865-1946) – mikrobiolog i lekarz weterynarii, twórca Instytutu Weterynarii i Medycyny
Doświadczalnej UJ oraz Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek Weterynaryjnych.
9) Karol Olszewski (1846-1915) – pionier wykorzystania promieni rentgenowskich w diagnostyce medycznej. Jego dokonania w dziedzinach fizyki i chemii to m.in. skroplenie tlenu, stworzenie aparatury do jego skraplania, stworzenie kaskadowej metody skraplania, za które był kilkukrotnie nominowany do Nagrody Nobla.
10) Maria Siemionow (ur. 1950) – mikrochirurg i transplantolog. W 2008 r. wraz ze swoim zespołem
przeprowadziła czwartą na świecie, a pierwszą w USA udaną transplantację twarzy.
11) Anna Tomaszewicz-Dobrska (1854-1918) – pierwsza kobieta lekarz na ziemiach polskich. Z uporem
popularyzowała zasady higieny. W 1896 roku wykonała jako pierwsza w Warszawie cięcie cesarskie.
12) Leon Wachholz (1867-1942) – autor pierwszych nowoczesnych podręczników medycyny sądowej. Pionier wielu metod eksperymentalnych w medycynie sądowej, m.in. z zakresu psychopatologii sądowej, toksykologii, oznaczania wieku zwłok, daktyloskopii i śmierci w wyniku utonięcia.

Filmy i komunikacja projektowa

Informacje o projekcie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki  pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa” nr projektu NdS/546832/2022 , kwota dofinansowania 544 400,00 zł.


Okres finansowania: sierpień 2022 – sierpień 2024