Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world 2019 – 2021

Projekt be-com realizowany jest przez pięć instytucji: cztery  uczelnie wyższe (z Polski – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Litwy – Kazimiero  Simonoviciaus Universitetas, Malty – Universita ta Malta oraz  Cypru – European University Cyprus) oraz jedną organizację pozarządową – Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude).

Projekt zakłada, że ​​stworzone rezultaty intelektualne  będą miał charakter praktyczny   i uniwersalny dla studentów, a także dla uczniów i nauczycieli szkół średnich.

Zaangażowanie partnerów z kilku krajów, reprezentujących różne systemy edukacyjne pozwoli na zebranie różnych doświadczeń, dzięki czemu dobre praktyki będą miały wymiar uniwersalny, europejski.

Współpraca międzynarodowa zapewni wielokulturowy charakter wymiany  dobrych praktyk, uwzględniający doświadczenia w obszarze dydaktyki akademickiej  uczelni z różnych części Europy.

W projekcie testowane i wdrażane są innowacyjne praktyki w obszarze dydaktyki szkolnictwa wyższego. Grupami docelowymi projektu są nauczyciele akademiccy oraz studenci nauk humanistycznych i ścisłych zaangażowanych instytucji partnerskich. Obie grupy wskazują na potrzebę unowocześnienia metod nauczania i poprawy zarówno kompetencji cyfrowych, jak również komunikacyjnych. Zapraszamy na stronę projektu Be-com.

Strona internetowa projektu Be-com

Zapraszamy na stronę internetową i zachęcamy do skorzystania z materiałów, opracowań i narzędziowników wypracowanych w ramach projektu.

Cele projektu

Cel główny: Wzmocnienie współpracy między 5 instytucjami partnerskimi w dziedzinie kształcenia kompetencji komunikacyjnych  oraz zwiększanie umiędzynarodowienia zaangażowanych podmiotów poprzez opracowanie i rozpowszechnianie nowych narzędzi edukacyjnych oraz wymianę dobrych praktyk.

Cele szczegółowe:
– promowanie idei wykorzystania ICT i otwartych zasobów edukacyjnych w dydaktyce na wyższych uczelniach;
– poprawa jakości kształcenia i poszerzenie wiedzy studentów z 4 europejskich uczelni, biorących udział w testowaniu i ewaluacji;
– wyposażenie nauczycieli akademickich z 4 uniwersytetów partnerskich w nowoczesne narzędzia dydaktyczne dla studentów, odpowiadające na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Działania i rezultaty

Działania w ramach projektu składają się z następujących bloków:
– wspólna praca nad czterema rezultatami pracy intelektualnej (Cyfrowy zestaw narzędzi – Skuteczna komunikacja w erze 2.0; Cyfrowy zestaw narzędzi – bezpieczna komunikacja w erze Web 2.0; Podręcznik –  Jak się komunikować w Internecie w erze Web  2.0 ?; Edukacyjna gra strategiczna oparta na koncepcji mapowania akcji i idei gamifikacji);
– dwa 3-dniowe krótkie programy szkoleniowe, podnoszące kompetencje  nauczycieli akademickich;
–organizacja  wydarzeń upowszechniających oraz prowadzenie innych działań informacyjno-promocyjnych;
– zarządzanie projektem.

Projekt zakłada, że ​​stworzone rezultaty intelektualne  będą miał charakter praktyczny  i uniwersalny dla studentów różnych kierunków, a także dla uczniów i nauczycieli szkół średnich. Zaangażowanie partnerów z kilku krajów, reprezentujących różne systemy edukacyjne pozwoli na zebranie różnych doświadczeń, dzięki czemu dobre praktyki będą miały wymiar uniwersalny, europejski. Współpraca międzynarodowa zapewni wielokulturowy charakter wymiany  dobrych praktyk, uwzględniający doświadczenia w obszarze dydaktyki akademickiej  uczelni z różnych części Europy.

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: 

Program Erasmus+

Termin realizacji:

Październik 2019 r. – grudzień 2021 r.

Partnerzy: 

European University Cyprus (Cypr), Universita ta Malta (Malta), Kazimiero Simonoviciaus Universitetas (Litwa)

Numer projektu:

2019-1-PL01-KA203-065691