Pracujemy na rzecz dialogu i porozumienia

które są trwałymi podstawami społeczeństwa obywatelskiego

O nas

Misją Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude jest praca na rzecz dialogu i porozumienia, które są trwałymi podstawami społeczeństwa obywatelskiego. 

Członkowie takiego społeczeństwa starają się poznać siebie, zrozumieć innych, rozważnie interpretować rzeczywistość, aby wspólnie podejmowane decyzje i działania były najlepsze z możliwych. 

W społeczeństwie obywatelskim otwartym na wiedzę i gotowym do podjęcia wspólnego wysiłku nie ma przegranych. Każdy jest równie ważny, kiedy odważy się działać. 

Społeczeństwo obywatelskie, dialog społeczny, edukacja to główne kierunki działalności naszej fundacji, spojone ideą nadrzędną: sprawiać, by ludzie potrafili działać razem i osiągać wspólnie cele.

Zespół Fundacji

Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Prezeska Zarządu
Specjalistka ds. zarządzania i rozwoju
k.sujkowska-sobisz@agereaude.pl     

Małgorzata Grzonka

Wiceprezeska Zarządu
Specjalistka ds. rozwoju strategicznego
m.grzonka@agereaude.pl

Tomasz Sobisz

Członek Zarządu
Specjalista ds. mediów i komunikacji
t.sobisz@agereaude.pl    

Marta Margiel

Wiceprezeska Zarządu
Specjalistka ds. umiędzynarodowienia
m.margiel@agereaude.pl     

Beata Duda

Wiceprezeska Zarządu
Specjalistka ds. badań naukowych
b.duda@agereaude.pl     

Szymon Witczak

Członek Zarządu
Koordynator Eurodesk Chorzów
s.witczak@agereaude.pl

Katarzyna Baca

Koordynatorka projektów międzynarodowych

Mateusz Kokot

Specjalista ds. produkcji audiowizualnej

m.kokot@agereaude.pl

Aleksandra Stachowicz

Specjalistka ds. promocji

a.stachowicz@agereaude.pl

Michał Bawełek

Członek zespołu cyfrowego

m.bawelek@agereaude.pl

Kamil Kwak

Inicjator działań lokalnych

k.kwak@agereaude.pl

Anna Zachurzok

Ekspertka ds. równouprawnienia kobiet

a.zachurzok@agereaude.pl

Izabela Michta

Specjalistka ds. komunikacji

i.michta@agereaude.pl

dr hab. Magdalena Bąk

Profesor Uniwersytetu Śląskiego,

Ekspertka ds. edukacji i dydaktyki

m.bak@agereaude.pl

Maria Buczek

Członkini zespołu administracyjno-finansowego

m.buczek@agereaude.pl

Kamil Niesłony

Reżyser, operator, montażysta

Magdalena Lach

Członkini zespołu administracyjno-finansowego

m.lach@agereaude.pl

Antoni Sobisz

Członek zespołu cyfrowego

a.sobisz@agereaude.pl

prof. dr hab. Magdalena Pastuch

Uniwersytet Śląski

dr hab. Katarzyna Węsierska

Profesor Uniwersytetu Śląskiego

Joanna Pietrzyba-Waszczak

Urząd Miasta Chorzów

prof. dr hab. Ewa Jarosz

Uniwersytet Śląski

Partnerzy

Eurodesk Chorzów

Jesteśmy punktem Eurodesk Chorzów! Specjalizujemy się w działaniach młodzieży. Naszym głównym celem jest zachęcanie do bycia aktywnymi obywatelami oraz informowanie o możliwościach, które oferuje Unia Europejska. Eurodesk to międzynarodowa sieć działająca w 37 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1000 organizacji, w tym ponad 60 w sieci Eurodesk Polska.

Co robimy w ramach Eurodesk Chorzów:
– pomagamy znaleźć wolontariuszy;
– informujemy o projektach, stażach i wolontariatach;
– organizujemy spotkania z interesującymi osobami;
– oferujemy wsparcie w zakresie pisania projektów Erasmus+, EKS oraz opiekę nad realizacją.

Jeżeli masz pomysł na działanie dla społeczności lokalnej, chcesz wyjechać na staż, praktyki, wymianę lub zaangażować się w wolontariat – zapraszamy do nas!

Biuro: ul. 11 Listopada 62, 41-500 Chorzów

Kontakt:
e-mail: chorzow@eurodesk.eu

Eurodesk Chorzów na Facebooku