Ochrona danych osobowych i klauzule RODO

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Adres do korespondencji:
Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE
ul. Żołnierzy Września 73/6, 41-500 Chorzów
biuro@agereaude.pl