Baza wiedzy

FILMY, SCENARIUSZE, PUBLIKACJE, STRONY INTERNETOWE, NARZĘDZIOWNIKI, PORADNIKI

Jak kreować kreatywne przestrzenie w szkole? – podręcznik

W podręczniku zaprezentowane zostały 44 przykłady innowacyjnych zmian w szkołach w Europie, które można wdrożyć w każdej szkole. Ustandaryzowane opisy zawierają: opis idei, jej wpływ na rozwój kreatywności, wzmocnione przez zmianę kompetencje i umiejętności, koszty zmian i sposoby ich minimalizacji. Podręcznik pokazuje, że innowacje przestrzenne w szkołach skutecznie wpływają na wzrost poziomu kreatywności, a wprowadzanie zmian nie jest trudne i kosztochłonne. Przedsięwzięcie było realizowane przez stowarzyszoną organizację – Fundację Rozwoju Edukacji SPATIA.

Kreatywność w szkole – podręcznik

Podręcznik dla nauczycieli składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich stanowi teoretyczne wprowadzenie do kreatywnego nauczania – wyjaśnia siłę twórczego myślenia i przedstawia najskuteczniejsze metody dydaktyczne, które zwiększają kreatywność uczniów. Druga część to plany i scenariuszy pojedynczych lekcji lub większych projektów edukacyjnych. Wszystkie scenariusze oparte są na nowoczesnych, interaktywnych metodach dydaktycznych, które zwiększają kreatywność uczniów i są zgodne z wytycznymi integracji wiedzy w celu stworzenia interesujących, interdyscyplinarnych lekcji, poruszających ważne współczesne zagadnienia. Przedsięwzięcie było realizowane przez stowarzyszoną organizację – Fundację Rozwoju Edukacji SPATIA.

Jak uczyć się kreatywnie? – podręcznik

Interaktywny podręcznik o tym, jak kreatywnie się uczyć. Atrakcyjna forma publikacji – ćwiczenia, zadania, ciekawostki, filmy sprawia, że stanowi ona cenne wsparcie dla nauczycieli i edukatorów, a przede wszystkim dla głównych odbiorców – uczniów. Podręcznik jest wynikiem międzynarodowej współpracy ekspertów m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii i komunikacji. Przedsięwzięcie było realizowane przez stowarzyszoną organizację – Fundację Rozwoju Edukacji SPATIA.

LOGOlab. Dobra komunikacja

Grupa na Facebooku, gdzie zamieszczane są informacje o tematyce szeroko pojętej komunikacji, w tym logopedii ze szczególnym uwzględnieniem jąkania i giełkotu. Grupa stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń, poszerzania i aktualizowania wiedzy, nawiązywania cennych zawodowych i towarzyskich kontaktów.

Brawo polski! – filmy edukacyjne (2016)

Brawo polski! to cykl dwunastu filmów edukacyjnych dotyczących języka polskiego, w których znajdziemy sondy uliczne, wypowiedzi uczniów i ekspertów (językoznawców). W filmach emitowanych w TVP Katowice poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: powitania i pożegnania, archaizmy, formy grzecznościowe, liczebniki, nazwy żeńskie, homofony, neologizmy, poprawność językowa czy ortografia.

W świecie zaburzeń płynności mowy. Eksperci mają głos – film (2016)

„W świecie zaburzeń płynności mowy – eksperci mają głos” – polecamy kolejny film zarejestrowany podczas II edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), Fundację Agere Aude oraz Wydział Teologiczny UŚ w sierpniu 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się opiniami na temat jąkania i giełkotu, którymi podzielili się zagraniczni goście specjalni konferencji.

Śląska logopedia przyciąga świat – film (2016)

„Śląska logopedia przyciąga świat”” – polecamy pierwszy z cyklu filmów zarejestrowanych podczas II edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), Fundację Agere Aude oraz Wydział Teologiczny UŚ w sierpniu 2016 roku.

Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu – film (2016)

„Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu?” – polecamy kolejny z cyklu filmów zarejestrowanych podczas II edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), Fundację Agere Aude oraz Wydział Teologiczny UŚ w sierpniu 2016 roku.

Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami (2016)

Strona internetowa poświęcona malarstwu polskiemu artystów takich, jak: Stanisław Kamocki, Jerzy Kossak, Rafał i Jacek Malczewscy, Władysław Serafin, Wacław Taranczewski, Irena i Wojciech Weiss, Leon Wyczółkowski i inni. Dla każdego obrazu przygotowano krótkie opisy: autora, techniki malarskiej, nurtu w sztuce oraz ciekawostki, a prezentowane obrazy podzielono na pięć kategorii: portrety, architektura, pejzaż, sceny batalistyczne oraz martwa natura. Na stronie zamieszczono również prace plastyczne inspirowane wielozmysłowym doświadczaniem sztuki.

Gra o budżet (2016)

Edukacyjna gra planszowa, w której uczestnicy sprawdzają swoją wiedzę z zakresu budżetu obywatelskiego, społeczeństwa, wolontariatu, demokracji oraz Śląska i uczą się, jak zarządzać budżetem i mądrze wybierać odpowiednie inwestycje. Gra dostępna w siedzibie Fundacji – możliwość wypożyczenia. Zapraszamy do kontaktu: biuro@agereaude.pl

Logopedia w teorii i praktyce. Międzynarodowy format śląskiej logopedii (2017)

Film edukacyjny powstał w trakcie V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pn. Logopedia w teorii i praktyce w 2017 r.

Logopedia w teorii i praktyce. Dokąd zmierza logopedia? (2017)

Film edukacyjny powstał w trakcie V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pn. Logopedia w teorii i praktyce w 2017 r.

Logopedia w teorii i praktyce. Co każdy z nas powinien wiedzieć o zaburzeniach mowy? (2017)

Film edukacyjny powstał w trakcie V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pn. Logopedia w teorii i praktyce w 2017 r.

Przedszkole z legendą (2017)

W ramach projektu powstało jedenaście legend założycielskich miejskich placówek przedszkolnych. Materiały mogą posłużyć jako czytanki dla dzieci lub inspiracje do stworzenia własnej legendy założycielskiej przedszkola, szkoły czy miejscowości.

Słownik etymologiczno-motywacyjny nazwisk parafii Kleczkowo (2019)

Zawiera ok. 550 nazwisk występujących w trzynastu polskich wioskach ściany wschodniej.

Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne (2018)

Publikacja składa się z pięciu części zawierających nagrania głosowe i/lub zapisy: wykładów eksperckich wygłoszonych podczas konferencji, paneli dyskusyjnych: jak budować społeczeństwo obywatelskie? Wartości, postawy, możliwości; filozofia edukacji; praktyczny wymiar edukacji, a także plakaty zaprezentowane w trakcie wydarzenia.

Poradnik komunikacji cyfrowej (2020)

Zawiera dziesięć tekstów, których celem jest przybliżenie użytkownikom funkcjonalności kilku popularnych platform służących do komunikacji cyfrowej, takich jak: YouTube, Dicord, Skype, Zoom, Mentimeter, Microsoft Teams, Dysk i Formularze Google. Czytelnik dowie się również, jak stworzyć dobry podcast czy nagrać odpowiedni dźwięk i obraz za pomocą smartfona.

Scenariusz gry miejskiej nt. hejtu (2020)

Zawiera instrukcje, opisy oraz wszelkie niezbędne materiały do utworzenia sześciu punktów gry miejskiej o tematyce językowej: netykieta, słowotwórstwo, stylistyka, frazeologia, lokucja i perlokucja, grzeczność językowa. Na scenariusz składa się 55 stron, na których zapisano pytania, odpowiedzi, karty pracy, w tym: krzyżówki, łamigłówki, układanki, gry, wykreślanki itp.

Scenariusze warsztatów nt. hejtu (2020)

Materiały zawierają: scenariusze dwóch następujących po sobie warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, krótkie instrukcje korzystania z używanych podczas warsztatów narzędzi online, karty pracy (forma stacjonarna warsztatów) oraz gry online, wskazówki metodyczne oraz merytoryczne dla nauczycieli. Tematyka zajęć: hejt, mowa nienawiści, agresja słowna, emocje, przyczyny i skutki agresji słownej, krytyka a hejt.

Maniery i inne bajery (2021)

Profil na Instagramie, którego celem jest edukacja w zakresie savoir-vivre’u. To praktyczny poradnik zawierający 39 wskazówek na temat grzeczności. Poruszone zostały m.in. tematy: kulturalnego odmawiania, wznoszenia toastów, ubioru stosownego do uroczystości, komunikacji oficjalnej i nieoficjalnej, składania życzeń świątecznych osobom niewierzącym, zasad dotyczących picia wina, savoir vivre’u przy stole czy komunikacji z osobami głuchymi, niewidomymi, z niepełnosprawnościami.

Humaniści vs. manipulacja (2021)

Strona poświęcona tematyce manipulacji. Zawiera kilka tekstów, z których użytkownik może dowiedzieć się, czym jest manipulacja, jak ją rozpoznać i chronić się przed wpływem manipulanta.

Publikacja „Młodzi dają radę! – działalność społeczna młodzieży województwa śląskiego” (2021)

Publikacja zbiera wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania MIP-ów (Młodzieżowych Inicjatyw Partycypacyjnych), ich przedsięwzięć, sposobów finansowania, promocji oraz wpływu na społeczność lokalną. Zawiera wypowiedzi uczestników, fotorelacje ze spotkań oraz obszerną i szczegółową analizę zebranych danych. Może stanowić źródło wiedzy dla decydentów, osób chcących zaangażować się w działania partycypacyjne czy podejmujących już inicjatywy.

Publikacja pt. Jak uczyć o komunikacji w erze web 2.0 (2021)

Zawiera dziesięć autorskich scenariuszy zajęć przygotowanych na bazie podręcznika „Jak komunikować się w erze cyfrowej? Podstawy dobrej komunikacji offline” i gry edukacyjnej. Warsztaty kierowane są do różnych odbiorców.

Edukacyjna gra strategiczna (2021)

Gra oparta na koncepcji mapowania akcji i idei gamifikacji. Każdy rozdział ma swojego mistrza, przewodnika. W trakcie gry spotkać można syrenę, która zdradza tajniki pięknego brzmienia głosu, dziarską piratkę, która uczy aktywnego słuchania i innych umiejętności interpersonalnych, napotkamy też uprzejmego niedźwiedzia, mnicha zen, który uczy zachowania równowagi w każdym konflikcie, a także prastarego drzewca – ten skupi naszą uwagę na ćwiczeniach uważności i sztuki autoprezentacji.

Podręcznik  pt. Jak komunikować się w erze cyfrowej? Podstawy dobrej komunikacji offline (2021)

Publikacja to wynik współpracy międzynarodowej. Nad treściami zawartymi w pozycji pracowali specjaliści z zakresu logopedii, komunikacji, językoznawstwa. Publikacja jest swoistym hipertekstem – zawiera wiele odniesień do filmów, ciekawostek czy miniwykładów, a całość podzielona na strefy: padawana/padawanki i mistrza/mistrzyni.

Bezpieczna komunikacja – narzędziownik (2021)

Cyfrowy zestaw narzędzi dotyczący bezpiecznej komunikacji w internecie. Narzędziownik przybliża wiedzę na temat menadżerów do zabezpieczania danych i programów do szyfrowania haseł i treści, a w dodatkowej publikacji można znaleźć m.in. miniporadnik nt. tego, jak biezpiecznie korzystać z internetu. Zamieszczona broszura porusza także tematy związane z cyberatakami i zawiera informacje dotyczące ochrony przed takimi zjawiskami. 

Efektywna komunikacja – narzędziownik (2021)

To narzędziownik, w którym poruszono m.in. tematy pracy w chmurze, mediów społecznościowych, komunikacji e-mail, zarządzania czasem pracy, delegowania zadań, narzędzi przydatnych w komunikacji czy naukowych mediów cyfrowych.

Film pt. Jak wspierać dzieci jąkające się w komunikacji interpersonalnej (2021)

Niemal 40-minutowy film zawierający wypowiedzi ekspertów, praktyków i teoretyków, logopedów, nauczycieli oraz osób jąkających się.

Dialog bez barier – podręcznik dla studentów logopedii (2021)

Podręcznik „Dialog bez barier. Kompleksowa interwencja logopedyczna w utrwalonym jąkaniu” integruje podejścia do terapii jąkania utrwalonego – to kompilacja najnowszej, opartej na dowodach wiedzy o jąkaniu i skutecznej terapii. Obok klasycznych metod zaprezentowano stosowane współcześnie alternatywne formy terapii, w tym elementy wybranych podejść psychoterapeutycznych. Publikacja przeznaczona jest dla logopedów, nauczycieli akademickich, studentów oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy nt. terapii jąkania.

Logolab – strona poświęcona niepłynności mówienia (2021)

To baza rzetelnej i aktualnej wiedzy, materiałów o jąkaniu oraz na temat metod interwencji logopedycznej, także na temat dostępnych form pomocy pozainstytucjonalnej (grupy wsparcia). Na stronie znajdują się informacje dla profesjonalistów – logopedów i innych specjalistów (także studentów) oraz dla ogółu społeczeństwa. 

Sceptycyzm wobec szczepień przeciwko COVID-19 – raport z badań (2022)

Raport został przygotowany na podstawie 3650 komentarzy internetowych zamieszczonych pod postami Ministerstwa Zdrowia na Facebooku. Istotnym elementem są rekomendacje w zakresie dobrej komunikacji, a także zalecenia dotyczące strategii odpowiedzialnej komunikacji o szczepieniach.

Misja Partycypacja – strona internetowa o aktywizmie i społeczeństwie obywatelskim (2022)

Strona zawiera nagrania wywiadów z młodymi (i nie tylko) aktywistami oraz poradnik młodego aktywisty.

E-book Misja Partycypacja – o angażowaniu młodych w działania lokalne (2022)

Publikacja to zbiór dobrych praktyk w zakresie włączania młodzieży w działania partycypacyjne. Stanowi kompendium wiedzy dla decydentów i organizacji zajmujących się zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego i w kompleksowy sposób pokazuje, jak młodzi ludzie mogą wpływać na kształt polityki miejskiej zarówno poprzez realizację inicjatyw społecznych, jak również ich promowanie.

Misja Partycypacja – kanał podcastowy o społeczeństwie obywatelskim (2022)

Kanał na platformie Spotify zawierający rozmowy z lokalnymi społecznikami. Poruszono m.in. tematy: aktywizmu lokalnego, programów europejskich, możliwości i wyzwań dzisiejszych społeczników, działań na rzecz klimatu, miasta, zdrowia psychicznego.

Gryfne beboki i gdzie je znaleźć – strona internetowa i gra edukacyjna (2022)

Na stronie internetowej zamieszczono kilka legend/opowieści na temat śląskich demonów. Odbiorca może zapoznać się z wierzeniami śląskimi, poznać historię powstania Mikołowa, a także dowiedzieć się, w jaki sposób dawniej tłumaczono sobie działanie sił przyrody i poszczególnych żywiołów. Na stronie znajdują się również scenariusze warsztatów oraz gra edukacyjna.

Scenariusze nt. storytellingu i tożsamości lokalnej (2022)

Publikacja zawiera trzy scenariusze warsztatów dla uczniów szkół podstawowych powstałe w ramach projektu „Gryfne beboki i gdzie je znaleźć” opatrzone kartami pracy. Poruszono tematy: storytellingu, tożsamości lokalnej, śląskich wierzeń ludowych oraz regionalnych legend.

Kulturalna transfuzja – scenariusze zajęć interdyscyplinarnych (2022)

Platforma internetowa zawiera materiały do szerokiego wykorzystania przez edukatorów w zakresie humanistycznej edukacji kontekstowej. Repozytorium zawiera 15 modułów, wskazówki metodyczne, inspiracje, przykłady wykorzystania zasobów cyfrowych. Na stronie internetowej znajdują się również: zestaw zadań twórczych oraz publikacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie edukacji kontekstowej. 

Becom

Projekt dotyczy testowania i wdrażania innowacyjnych praktyk w obszarze dydaktyki szkolnictwa wyższego. Zakłada, że stworzone rezultaty będą miały charakter praktyczny i uniwersalny dla kadry akademickiej i studentów różnych kierunków, a także dla uczniów i nauczycieli szkół średnich.