Baza wiedzy

FILMY, SCENARIUSZE, PUBLIKACJE, STRONY INTERNETOWE, NARZĘDZIOWNIKI, PORADNIKI

Jak komunikować się w erze cyfrowej? – podręcznik

Komunikowanie się w erze cyfrowej bywa problematyczne. Prezentujemy innowacyjne i posiadające wysokie walory poznawcze kompendium wiedzy na temat komunikacji w erze cyfrowej. Podręcznik prezentuje proces komunikacji od intencji, przez kodowanie i werbalizację, na dekodowaniu i interpretacji przekazywanych treści skończywszy. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się tu m.in. takie kwestie, jak: emisja głosu na co dzień, etykieta i grzeczność językowa, skuteczne porozumiewanie się czy przemówienia publiczne.

Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci jest niebywale ważne, wszak każdego roku miliony internautów padają ofiarą przestępstw w internecie. Cyberprzestępcy stosują różne zabiegi, aby uzyskać dostęp do naszych kont bankowych, gromadzonych danych oraz sieci kontaktów, których pozyskanie umożliwia im dalsze rozwijanie przestępczej działalności. Wydaje się, że jesteśmy tylko niewinnymi ofiarami tego procederu, jednak wina nierzadko leży także po naszej stronie. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci to jak pozostawianie na noc uchylonych drzwi, albo kluczy w zamku. Z drugiej strony, lekko modyfikując nasze przyzwyczajenia, możemy znacznie utrudnić, a może nawet uniemożliwić przestępcom dostęp do naszych zasobów.

Komunikacja cyfrowa – po co i jak komunikujemy się w sieci?

Internet stał się jednym z podstawowych narzędzi komunikacji opartej przede wszystkim na przekazie werbalnym. Taki rodzaj komunikacji jest wygodny i praktyczny, choć nie zawsze daje szansę pełnego porozumienia. Dzięki coraz szybciej rozwijającej się technologii umożliwia błyskawiczną wymianę informacji między ludźmi znajdującymi się w dowolnych punktach na całym świecie. Komunikat słowny bywa uzupełniany przez emotikony lub obrazki, ograniczając jednak do minimum poziom emocjonalny. Komunikacja cyfrowa daje też mniejsze możliwości zbudowania silnych i trwałych więzi interpersonalnych. W konsekwencji dochodzić może do różnego rodzaju nieporozumień i mylnych odczytań intencji nadawcy. Niemniej jednak taka forma komunikacji posiada wiele zalet. Daje szansę szybkiego nawiązania kontaktu bez względu na miejsce przebywania w czasie rzeczywistym.

Edukacja o prawach człowieka

Edukowanie nt. praw człowieka jest dziś ważnym zadaniem. Prezentujemy oublikację poświęconą prawom człowieka, która powstała w ramach projektu „Sojusz feministyczny na rzecz dobrej informacji o równości płci” i została przygotowana przez norweskiego Partnera z organizacji „Terram Pacis”. Stanowi zestaw rekomendacji dotyczących włączania perspektywy gender do działań edukacyjnych z zakresu praw człowieka. Rekomendacje odnoszą się do trzech obszarów: nauka o prawach człowieka, badanie i dostrzeganie przykładów łamania praw człowieka i stosunek do łamania praw człowieka, edukowanie o mechanizmach chroniących prawa człowieka. Doświadczenia Terram Pacis w zakresie szkoleń i projektów edukacyjnych mogą stać się punktem odniesienia w edukacji, także nieformalnej, w Polsce. Edukacja w zakresie praw człowieka: pdf (397 kB) docx (339 kB) Human rights education: pdf (340 kB) docx (343 kB)

Przestrzeń dla zmian – raport z projektu

Jak młodzież postrzega zmiany klimatyczne i czy widzi możliwości ich spowolnienia? Publikacja jest raportem z 4 spotkań realizowanych w formule open space, które odbyły się jesienią 2023 r. w Chorzowie, Katowicach, Mikołowie i Gliwicach. W niniejszej publikacji znajdują się wnioski i rekomendacje młodych (w formie tekstowej i graficznej) oraz spojrzenie ekspertów (akademików) na zmiany klimatyczne zachodzące na świecie i nasz udział w tym procesie.

Jak kreować kreatywne przestrzenie w szkole? – podręcznik

Kreatywne kreowanie przestrzeni w szkole jest ważnym tematem. W podręczniku zaprezentowane zostały 44 przykłady innowacyjnych zmian w szkołach w Europie, które można wdrożyć w każdej szkole. Ustandaryzowane opisy zawierają: opis idei, jej wpływ na rozwój kreatywności, wzmocnione przez zmianę kompetencje i umiejętności, koszty zmian i sposoby ich minimalizacji. Podręcznik pokazuje, że innowacje przestrzenne w szkołach skutecznie wpływają na wzrost poziomu kreatywności, a wprowadzanie zmian nie jest trudne i kosztochłonne. Przedsięwzięcie było realizowane przez stowarzyszoną organizację – Fundację Rozwoju Edukacji SPATIA.

Kreatywność w szkole – podręcznik

Podręcznik dla nauczycieli składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich stanowi teoretyczne wprowadzenie do kreatywnego nauczania – wyjaśnia siłę twórczego myślenia i przedstawia najskuteczniejsze metody dydaktyczne, które zwiększają kreatywność uczniów. Druga część to plany i scenariuszy pojedynczych lekcji lub większych projektów edukacyjnych. Wszystkie scenariusze oparte są na nowoczesnych, interaktywnych metodach dydaktycznych, które zwiększają kreatywność uczniów i są zgodne z wytycznymi integracji wiedzy w celu stworzenia interesujących, interdyscyplinarnych lekcji, poruszających ważne współczesne zagadnienia. Przedsięwzięcie było realizowane przez stowarzyszoną organizację – Fundację Rozwoju Edukacji SPATIA.

Jak uczyć się kreatywnie? – podręcznik

Interaktywny podręcznik o tym, jak kreatywnie się uczyć. Atrakcyjna forma publikacji – ćwiczenia, zadania, ciekawostki, filmy sprawia, że stanowi ona cenne wsparcie dla nauczycieli i edukatorów, a przede wszystkim dla głównych odbiorców – uczniów. Podręcznik jest wynikiem międzynarodowej współpracy ekspertów m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii i komunikacji. Przedsięwzięcie było realizowane przez stowarzyszoną organizację – Fundację Rozwoju Edukacji SPATIA.

LOGOlab. Dobra komunikacja

Jak wyglądać powinna dobra komunikacja możecie się przekonać, zaglądając na grupę na Facebooku, gdzie zamieszczane są informacje o tematyce szeroko pojętej komunikacji, w tym logopedii ze szczególnym uwzględnieniem jąkania i giełkotu. Grupa stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń, poszerzania i aktualizowania wiedzy, nawiązywania cennych zawodowych i towarzyskich kontaktów.

Brawo polski! – filmy edukacyjne (2016)

Brawo polski! to cykl dwunastu filmów edukacyjnych dotyczących języka polskiego, w których znajdziemy sondy uliczne, wypowiedzi uczniów i ekspertów (językoznawców). W filmach emitowanych w TVP Katowice poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: powitania i pożegnania, archaizmy, formy grzecznościowe, liczebniki, nazwy żeńskie, homofony, neologizmy, poprawność językowa czy ortografia.

W świecie zaburzeń płynności mowy. Eksperci mają głos – film (2016)

„W świecie zaburzeń płynności mowy – eksperci mają głos” – polecamy kolejny film zarejestrowany podczas II edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), Fundację Agere Aude oraz Wydział Teologiczny UŚ w sierpniu 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się opiniami na temat jąkania i giełkotu, którymi podzielili się zagraniczni goście specjalni konferencji.

Śląska logopedia przyciąga świat – film (2016)

„Śląska logopedia przyciąga świat”” – polecamy pierwszy z cyklu filmów zarejestrowanych podczas II edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), Fundację Agere Aude oraz Wydział Teologiczny UŚ w sierpniu 2016 roku.

Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu – film (2016)

„Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu?” – polecamy kolejny z cyklu filmów zarejestrowanych podczas II edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), Fundację Agere Aude oraz Wydział Teologiczny UŚ w sierpniu 2016 roku.

Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami (2016)

Strona internetowa poświęcona malarstwu polskiemu artystów takich, jak: Stanisław Kamocki, Jerzy Kossak, Rafał i Jacek Malczewscy, Władysław Serafin, Wacław Taranczewski, Irena i Wojciech Weiss, Leon Wyczółkowski i inni. Dla każdego obrazu przygotowano krótkie opisy: autora, techniki malarskiej, nurtu w sztuce oraz ciekawostki, a prezentowane obrazy podzielono na pięć kategorii: portrety, architektura, pejzaż, sceny batalistyczne oraz martwa natura. Na stronie zamieszczono również prace plastyczne inspirowane wielozmysłowym doświadczaniem sztuki.

Gra o budżet (2016)

Edukacyjna gra planszowa, w której uczestnicy sprawdzają swoją wiedzę z zakresu budżetu obywatelskiego, społeczeństwa, wolontariatu, demokracji oraz Śląska i uczą się, jak zarządzać budżetem i mądrze wybierać odpowiednie inwestycje. Gra dostępna w siedzibie Fundacji – możliwość wypożyczenia. Zapraszamy do kontaktu: biuro@agereaude.pl

Logopedia w teorii i praktyce. Międzynarodowy format śląskiej logopedii (2017)

Film edukacyjny powstał w trakcie V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pn. Logopedia w teorii i praktyce w 2017 r.

Logopedia w teorii i praktyce. Dokąd zmierza logopedia? (2017)

Film edukacyjny powstał w trakcie V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pn. Logopedia w teorii i praktyce w 2017 r.

Logopedia w teorii i praktyce. Co każdy z nas powinien wiedzieć o zaburzeniach mowy? (2017)

Film edukacyjny powstał w trakcie V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pn. Logopedia w teorii i praktyce w 2017 r.

Przedszkole z legendą (2017)

W ramach projektu powstało jedenaście legend założycielskich miejskich placówek przedszkolnych. Materiały mogą posłużyć jako czytanki dla dzieci lub inspiracje do stworzenia własnej legendy założycielskiej przedszkola, szkoły czy miejscowości.

Słownik etymologiczno-motywacyjny nazwisk parafii Kleczkowo (2019)

Zawiera ok. 550 nazwisk występujących w trzynastu polskich wioskach ściany wschodniej.

Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne (2018)

Publikacja składa się z pięciu części zawierających nagrania głosowe i/lub zapisy: wykładów eksperckich wygłoszonych podczas konferencji, paneli dyskusyjnych: jak budować społeczeństwo obywatelskie? Wartości, postawy, możliwości; filozofia edukacji; praktyczny wymiar edukacji, a także plakaty zaprezentowane w trakcie wydarzenia.

Poradnik komunikacji cyfrowej (2020)

Poradnik zawiera dziesięć tekstów, których celem jest przybliżenie użytkownikom funkcjonalności kilku popularnych platform służących do komunikacji cyfrowej, takich jak: YouTube, Dicord, Skype, Zoom, Mentimeter, Microsoft Teams, Dysk i Formularze Google. Czytelnik dowie się również, jak stworzyć dobry podcast czy nagrać odpowiedni dźwięk i obraz za pomocą smartfona.

Scenariusz gry miejskiej nt. hejtu (2020)

Scenariusz zawiera instrukcje, opisy oraz wszelkie niezbędne materiały do utworzenia sześciu punktów gry miejskiej o tematyce językowej: netykieta, słowotwórstwo, stylistyka, frazeologia, lokucja i perlokucja, grzeczność językowa. Na scenariusz składa się 55 stron, na których zapisano pytania, odpowiedzi, karty pracy, w tym: krzyżówki, łamigłówki, układanki, gry, wykreślanki itp.

Scenariusze warsztatów nt. hejtu (2020)

Materiały zawierają: scenariusze dwóch następujących po sobie warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, krótkie instrukcje korzystania z używanych podczas warsztatów narzędzi online, karty pracy (forma stacjonarna warsztatów) oraz gry online, wskazówki metodyczne oraz merytoryczne dla nauczycieli. Tematyka zajęć: hejt, mowa nienawiści, agresja słowna, emocje, przyczyny i skutki agresji słownej, krytyka a hejt.

Maniery i inne bajery (2021)

Maniery i inne bajery to profil na Instagramie, którego celem jest edukacja w zakresie savoir-vivre’u. To praktyczny poradnik zawierający 39 wskazówek na temat grzeczności. Poruszone zostały m.in. tematy: kulturalnego odmawiania, wznoszenia toastów, ubioru stosownego do uroczystości, komunikacji oficjalnej i nieoficjalnej, składania życzeń świątecznych osobom niewierzącym, zasad dotyczących picia wina, savoir vivre’u przy stole czy komunikacji z osobami głuchymi, niewidomymi, z niepełnosprawnościami.

Humaniści vs. manipulacja (2021)

Humaniści vs. manipulacja to strona poświęcona tematyce manipulacji. Zawiera kilka tekstów, z których użytkownik może dowiedzieć się, czym jest manipulacja, jak ją rozpoznać i chronić się przed wpływem manipulanta.

Publikacja „Młodzi dają radę! – działalność społeczna młodzieży województwa śląskiego” (2021)

Publikacja „Młodzi dają radę! – działalność społeczna młodzieży województwa śląskiego” zbiera wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania MIP-ów (Młodzieżowych Inicjatyw Partycypacyjnych), ich przedsięwzięć, sposobów finansowania, promocji oraz wpływu na społeczność lokalną. Zawiera wypowiedzi uczestników, fotorelacje ze spotkań oraz obszerną i szczegółową analizę zebranych danych. Może stanowić źródło wiedzy dla decydentów, osób chcących zaangażować się w działania partycypacyjne czy podejmujących już inicjatywy.

Publikacja pt. Jak uczyć o komunikacji w erze web 2.0 (2021)

Publikacja pt. Jak uczyć o komunikacji w erze web 2.0 zawiera dziesięć autorskich scenariuszy zajęć przygotowanych na bazie podręcznika „Jak komunikować się w erze cyfrowej? Podstawy dobrej komunikacji offline” i gry edukacyjnej. Warsztaty kierowane są do różnych odbiorców.

Edukacyjna gra strategiczna (2021)

Gra oparta na koncepcji mapowania akcji i idei gamifikacji. Każdy rozdział ma swojego mistrza, przewodnika. W trakcie gry spotkać można syrenę, która zdradza tajniki pięknego brzmienia głosu, dziarską piratkę, która uczy aktywnego słuchania i innych umiejętności interpersonalnych, napotkamy też uprzejmego niedźwiedzia, mnicha zen, który uczy zachowania równowagi w każdym konflikcie, a także prastarego drzewca – ten skupi naszą uwagę na ćwiczeniach uważności i sztuki autoprezentacji.

Podręcznik  pt. Jak komunikować się w erze cyfrowej? Podstawy dobrej komunikacji offline (2021)

Publikacja pt. Jak komunikować się w erze cyfrowej? Podstawy dobrej komunikacji offline to wynik współpracy międzynarodowej. Nad treściami zawartymi w pozycji pracowali specjaliści z zakresu logopedii, komunikacji, językoznawstwa. Publikacja jest swoistym hipertekstem – zawiera wiele odniesień do filmów, ciekawostek czy miniwykładów, a całość podzielona na strefy: padawana/padawanki i mistrza/mistrzyni.

Bezpieczna komunikacja – narzędziownik (2021)

Cyfrowy zestaw narzędzi dotyczący bezpiecznej komunikacji w internecie. Narzędziownik przybliża wiedzę na temat menadżerów do zabezpieczania danych i programów do szyfrowania haseł i treści, a w dodatkowej publikacji można znaleźć m.in. miniporadnik nt. tego, jak biezpiecznie korzystać z internetu. Zamieszczona broszura porusza także tematy związane z cyberatakami i zawiera informacje dotyczące ochrony przed takimi zjawiskami. 

Efektywna komunikacja – narzędziownik (2021)

Efektywna komunikacja to narzędziownik, w którym poruszono m.in. tematy pracy w chmurze, mediów społecznościowych, komunikacji e-mail, zarządzania czasem pracy, delegowania zadań, narzędzi przydatnych w komunikacji czy naukowych mediów cyfrowych.

Film pt. Jak wspierać dzieci jąkające się w komunikacji interpersonalnej (2021)

Niemal 40-minutowy film pt. Jak wspierać dzieci jąkające się w komunikacji interpersonalnej zawierający wypowiedzi ekspertów, praktyków i teoretyków, logopedów, nauczycieli oraz osób jąkających się.

Dialog bez barier – podręcznik dla studentów logopedii (2021)

Podręcznik „Dialog bez barier. Kompleksowa interwencja logopedyczna w utrwalonym jąkaniu” integruje podejścia do terapii jąkania utrwalonego – to kompilacja najnowszej, opartej na dowodach wiedzy o jąkaniu i skutecznej terapii. Obok klasycznych metod zaprezentowano stosowane współcześnie alternatywne formy terapii, w tym elementy wybranych podejść psychoterapeutycznych. Publikacja przeznaczona jest dla logopedów, nauczycieli akademickich, studentów oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy nt. terapii jąkania.

Logolab – strona poświęcona niepłynności mówienia (2021)

Strona Logolab to baza rzetelnej i aktualnej wiedzy, materiałów o jąkaniu oraz na temat metod interwencji logopedycznej, także na temat dostępnych form pomocy pozainstytucjonalnej (grupy wsparcia). Na stronie znajdują się informacje dla profesjonalistów – logopedów i innych specjalistów (także studentów) oraz dla ogółu społeczeństwa. 

Sceptycyzm wobec szczepień przeciwko COVID-19 – raport z badań (2022)

Raport pt. Sceptycyzm wobec szczepień przeciwko COVID-19 został przygotowany na podstawie 3650 komentarzy internetowych zamieszczonych pod postami Ministerstwa Zdrowia na Facebooku. Istotnym elementem są rekomendacje w zakresie dobrej komunikacji, a także zalecenia dotyczące strategii odpowiedzialnej komunikacji o szczepieniach.

Misja Partycypacja – strona internetowa o aktywizmie i społeczeństwie obywatelskim (2022)

Strona Misja Partycypacja zawiera nagrania wywiadów z młodymi (i nie tylko) aktywistami oraz poradnik młodego aktywisty.

E-book Misja Partycypacja – o angażowaniu młodych w działania lokalne (2022)

Publikacja pt. Misja Partycypacja – o angażowaniu młodych w działania lokalne to zbiór dobrych praktyk w zakresie włączania młodzieży w działania partycypacyjne. Stanowi kompendium wiedzy dla decydentów i organizacji zajmujących się zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego i w kompleksowy sposób pokazuje, jak młodzi ludzie mogą wpływać na kształt polityki miejskiej zarówno poprzez realizację inicjatyw społecznych, jak również ich promowanie.

Misja Partycypacja – kanał podcastowy o społeczeństwie obywatelskim (2022)

Kanał na platformie Spotify zawierający rozmowy z lokalnymi społecznikami. Poruszono m.in. tematy: aktywizmu lokalnego, programów europejskich, możliwości i wyzwań dzisiejszych społeczników, działań na rzecz klimatu, miasta, zdrowia psychicznego.

Gryfne beboki i gdzie je znaleźć – strona internetowa i gra edukacyjna (2022)

Na stronie internetowej zamieszczono kilka legend/opowieści na temat śląskich demonów. Odbiorca może zapoznać się z wierzeniami śląskimi, poznać historię powstania Mikołowa, a także dowiedzieć się, w jaki sposób dawniej tłumaczono sobie działanie sił przyrody i poszczególnych żywiołów. Na stronie znajdują się również scenariusze warsztatów oraz gra edukacyjna.

Scenariusze nt. storytellingu i tożsamości lokalnej (2022)

Publikacja zawiera trzy scenariusze warsztatów dla uczniów szkół podstawowych powstałe w ramach projektu „Gryfne beboki i gdzie je znaleźć” opatrzone kartami pracy. Poruszono tematy: storytellingu, tożsamości lokalnej, śląskich wierzeń ludowych oraz regionalnych legend.

Kulturalna transfuzja – scenariusze zajęć interdyscyplinarnych (2022)

Platforma internetowa zawiera materiały do szerokiego wykorzystania przez edukatorów w zakresie humanistycznej edukacji kontekstowej. Repozytorium zawiera 15 modułów, wskazówki metodyczne, inspiracje, przykłady wykorzystania zasobów cyfrowych. Na stronie internetowej znajdują się również: zestaw zadań twórczych oraz publikacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie edukacji kontekstowej. 

Becom (2019-2021)

Strona internetowa zawierająca zestawy narzędzi cyfrowych niezbędnych do skutecznej i bezpiecznej komunikacji. Przygotowane narzędziowniki mają charakter praktyczny. Przeznaczone są dla kadry akademickiej, studentów różnych kierunków, a także dla uczniów i nauczycieli szkół średnich.