Edukacja o prawach człowieka

Edukowanie nt. praw człowieka jest dziś ważnym zadaniem. Prezentujemy oublikację poświęconą prawom człowieka, która powstała w ramach projektu „Sojusz feministyczny na rzecz dobrej informacji o równości płci” i została przygotowana przez norweskiego Partnera z organizacji „Terram Pacis”. Stanowi zestaw rekomendacji dotyczących włączania perspektywy gender do działań edukacyjnych z zakresu praw człowieka. Rekomendacje odnoszą się do trzech obszarów: nauka o prawach człowieka, badanie i dostrzeganie przykładów łamania praw człowieka i stosunek do łamania praw człowieka, edukowanie o mechanizmach chroniących prawa człowieka.

Doświadczenia Terram Pacis w zakresie szkoleń i projektów edukacyjnych mogą stać się punktem odniesienia w edukacji, także nieformalnej, w Polsce.

Edukacja w zakresie praw człowieka:

Human rights education: