Compendium of Knowledge

VIDEOS, SCRIPTS, PUBLICATIONS, WEBSITES, TOOLKITS, TUTORIALS

Jak komunikować się w erze cyfrowej? – podręcznik

Komunikowanie się w erze cyfrowej bywa problematyczne. Prezentujemy innowacyjne i posiadające wysokie walory poznawcze kompendium wiedzy na temat komunikacji w erze cyfrowej. Podręcznik prezentuje proces komunikacji od intencji, przez kodowanie i werbalizację, na dekodowaniu i interpretacji przekazywanych treści skończywszy. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się tu m.in. takie kwestie, jak: emisja głosu na co dzień, etykieta i grzeczność językowa, skuteczne porozumiewanie się czy przemówienia publiczne.

Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci jest niebywale ważne, wszak każdego roku miliony internautów padają ofiarą przestępstw w internecie. Cyberprzestępcy stosują różne zabiegi, aby uzyskać dostęp do naszych kont bankowych, gromadzonych danych oraz sieci kontaktów, których pozyskanie umożliwia im dalsze rozwijanie przestępczej działalności. Wydaje się, że jesteśmy tylko niewinnymi ofiarami tego procederu, jednak wina nierzadko leży także po naszej stronie. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci to jak pozostawianie na noc uchylonych drzwi, albo kluczy w zamku. Z drugiej strony, lekko modyfikując nasze przyzwyczajenia, możemy znacznie utrudnić, a może nawet uniemożliwić przestępcom dostęp do naszych zasobów.

Komunikacja cyfrowa – po co i jak komunikujemy się w sieci?

Internet stał się jednym z podstawowych narzędzi komunikacji opartej przede wszystkim na przekazie werbalnym. Taki rodzaj komunikacji jest wygodny i praktyczny, choć nie zawsze daje szansę pełnego porozumienia. Dzięki coraz szybciej rozwijającej się technologii umożliwia błyskawiczną wymianę informacji między ludźmi znajdującymi się w dowolnych punktach na całym świecie. Komunikat słowny bywa uzupełniany przez emotikony lub obrazki, ograniczając jednak do minimum poziom emocjonalny. Komunikacja cyfrowa daje też mniejsze możliwości zbudowania silnych i trwałych więzi interpersonalnych. W konsekwencji dochodzić może do różnego rodzaju nieporozumień i mylnych odczytań intencji nadawcy. Niemniej jednak taka forma komunikacji posiada wiele zalet. Daje szansę szybkiego nawiązania kontaktu bez względu na miejsce przebywania w czasie rzeczywistym.

Edukacja o prawach człowieka

Edukowanie nt. praw człowieka jest dziś ważnym zadaniem. Prezentujemy oublikację poświęconą prawom człowieka, która powstała w ramach projektu „Sojusz feministyczny na rzecz dobrej informacji o równości płci” i została przygotowana przez norweskiego Partnera z organizacji „Terram Pacis”. Stanowi zestaw rekomendacji dotyczących włączania perspektywy gender do działań edukacyjnych z zakresu praw człowieka. Rekomendacje odnoszą się do trzech obszarów: nauka o prawach człowieka, badanie i dostrzeganie przykładów łamania praw człowieka i stosunek do łamania praw człowieka, edukowanie o mechanizmach chroniących prawa człowieka. Doświadczenia Terram Pacis w zakresie szkoleń i projektów edukacyjnych mogą stać się punktem odniesienia w edukacji, także nieformalnej, w Polsce. Edukacja w zakresie praw człowieka: pdf (397 kB) docx (339 kB) Human rights education: pdf (340 kB) docx (343 kB)

Przestrzeń dla zmian – raport z projektu

Jak młodzież postrzega zmiany klimatyczne i czy widzi możliwości ich spowolnienia? Publikacja jest raportem z 4 spotkań realizowanych w formule open space, które odbyły się jesienią 2023 r. w Chorzowie, Katowicach, Mikołowie i Gliwicach. W niniejszej publikacji znajdują się wnioski i rekomendacje młodych (w formie tekstowej i graficznej) oraz spojrzenie ekspertów (akademików) na zmiany klimatyczne zachodzące na świecie i nasz udział w tym procesie.

How to create school spaces that foster creative thinking? - Handbook for educators

Kreatywne kreowanie przestrzeni w szkole jest ważnym tematem. W podręczniku zaprezentowane zostały 44 przykłady innowacyjnych zmian w szkołach w Europie, które można wdrożyć w każdej szkole. Ustandaryzowane opisy zawierają: opis idei, jej wpływ na rozwój kreatywności, wzmocnione przez zmianę kompetencje i umiejętności, koszty zmian i sposoby ich minimalizacji. Podręcznik pokazuje, że innowacje przestrzenne w szkołach skutecznie wpływają na wzrost poziomu kreatywności, a wprowadzanie zmian nie jest trudne i kosztochłonne. Przedsięwzięcie było realizowane przez stowarzyszoną organizację – Fundację Rozwoju Edukacji SPATIA.

Creativity at school - Handbook

The teacher's handbook consists of two main parts. The first is a theoretical introduction to creative teaching - it explains the power of creative thinking and presents the most effective teaching methods that enhance students' creativity. The second part consists of plans and scenarios for single lessons or larger educational projects. All scenarios are based on modern, interactive teaching methods that enhance students' creativity and follow the guidelines of knowledge integration to create interesting, interdisciplinary lessons that address important contemporary issues.The project was implemented by an affiliated organization - the Foundation for the Development of Education SPATIA.

How to learn creatively? - textbook

An interactive textbook on how to learn creatively. The attractive form of the publication - exercises, tasks, trivia, videos makes it a valuable support for teachers and educators, and above all for the main audience - students. The handbook is the result of international cooperation of experts in the fields of pedagogy, psychology and communication, among others. The project was implemented by an affiliated organization - the SPATIA Foundation for the Development of Education.

LOGOlab. Good communication

Jak wyglądać powinna dobra komunikacja możecie się przekonać, zaglądając na grupę na Facebooku, gdzie zamieszczane są informacje o tematyce szeroko pojętej komunikacji, w tym logopedii ze szczególnym uwzględnieniem jąkania i giełkotu. Grupa stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń, poszerzania i aktualizowania wiedzy, nawiązywania cennych zawodowych i towarzyskich kontaktów.

Bravo Polish! - educational films (2016)

"Bravo Polish!" is a series of twelve educational films about the Polish language, featuring street polls, opinions of students and experts (linguists). The films, broadcast on TVP Katowice, deal with such issues as greetings and farewells, archaisms, polite forms, numerals, feminine names, homophones, neologisms, linguistic correctness or spelling.

In the world of speech fluency disorders. Experts have a voice - movie (2016)

"In the world of speech fluency disorders - experts have a voice" - we would like to recommend another video recorded during the 2nd edition of the International Logopedic Conference "Speech Fluency Disorders - Theory and Practice" organized at the University of Silesia by the Irena Bajerova Institute of Polish Language at the University of Silesia (UŚ), the Agere Aude Foundation and the UŚ Faculty of Theology in August 2016. We invite you to read the opinions on stuttering and exchange rate shared by foreign special guests of the conference.

Silesian logopedics attracts the world - video (2016)

"Silesian logopedics attracts the world"" - recommends the first in a series of videos recorded during the 2nd edition of the International Logopedic Conference " Speech Fluency Disorders - Theory and Practice" organized at the University of Silesia by the Irena Bajerowa Institute of Polish Language at the University of Silesia (UŚ), the Agere Aude Foundation and the UŚ Faculty of Theology in August 2016.

What each of us should know about stuttering - video (2016)

"What should each of us know about stuttering?" - we recommend another movie in the series of videos recorded during the 2nd edition of the International Logopedic Conference "Speech Fluency Disorders - Theory and Practice" organized at the University of Silesia by the Irena Bajerowa Institute of Polish Language at the University of Silesia (UŚ), the Agere Aude Foundation and the UŚ Faculty of Theology in August 2016.

More than a painting - feel the painting with all your senses (2016)

Website dedicated to Polish painting by artists such as Stanisław Kamocki, Jerzy Kossak, Rafał and Jacek Malczewski, Władysław Serafin, Wacław Taranczewski, Irena and Wojciech Weiss, Leon Wyczółkowski and others. Brief descriptions have been prepared for each painting: author, painting technique, trend in art and interesting facts, and the featured paintings are divided into five categories: portraits, architecture, landscape, battle scenes and still life. The site also features artworks inspired by the multi-sensory experience of art.

Budget Game (2016)

Educational board game in which participants test their knowledge of civic budgeting, society, volunteerism, democracy, Silesia and learn how to manage a budget and choose appropriate investments wisely. The game is available at the Foundation's headquarters - rental is possible. Feel free to contact us: biuro@agereaude.pl

Logopedics in theory and practice. International forum of Silesian logopedics (2017)

The educational video was produced during the 5th International Logopedic Conference entitled Logopedics in Theory and Practice in 2017.

Speech therapy in theory and practice. Where is logopedics going? (2017)

The educational video was produced during the 5th International Logopedic Conference entitled Logopedics in Theory and Practice in 2017.

Logopedics in theory and practice. What should each of us know about logopedics? (2017)

The educational video was produced during the 5th International Logopedic Conference entitled Logopedics in Theory and Practice in 2017.

Kindergarten with a legend (2017)

The project developed eleven "founding legends" of urban kindergarten institutions. The materials can be used as books for children or as inspiration for creating your own "founding legend" of a kindergarten, school or town.

Etymological and motivational dictionary of the names of the Kleczkowo parish (2019)

It contains about 550 surnames found in thirteen Polish villages of the eastern wall.

Civil society: education, values, communication styles (2018)

The publication consists of five parts containing voice recordings and/or transcripts of: expert lectures delivered during the conference; panel discussions: how to build a civil society? Values, attitudes, opportunities; philosophy of education; practical dimension of education, as well as posters presented during the event.

A guide to digital communication (2020)

Poradnik zawiera dziesięć tekstów, których celem jest przybliżenie użytkownikom funkcjonalności kilku popularnych platform służących do komunikacji cyfrowej, takich jak: YouTube, Dicord, Skype, Zoom, Mentimeter, Microsoft Teams, Dysk i Formularze Google. Czytelnik dowie się również, jak stworzyć dobry podcast czy nagrać odpowiedni dźwięk i obraz za pomocą smartfona.

Scenario for a city/outdoor game on hate speech (2020)

Scenariusz zawiera instrukcje, opisy oraz wszelkie niezbędne materiały do utworzenia sześciu punktów gry miejskiej o tematyce językowej: netykieta, słowotwórstwo, stylistyka, frazeologia, lokucja i perlokucja, grzeczność językowa. Na scenariusz składa się 55 stron, na których zapisano pytania, odpowiedzi, karty pracy, w tym: krzyżówki, łamigłówki, układanki, gry, wykreślanki itp.

Workshop scenarios on hate speech (2020)

The materials include: scenarios for two consecutive workshops for high school students, brief instructions about how to use the online tools during the workshops, worksheets (stationary form of the workshops) and online games, methodological and content guidelines for teachers. Topics of the workshops: hejt, hate speech, verbal aggression, emotions, causes and consequences of verbal aggression, criticism vs. hate.

"Maniery i inne bajery" - Manners guide

Maniery i inne bajery to profil na Instagramie, którego celem jest edukacja w zakresie savoir-vivre’u. To praktyczny poradnik zawierający 39 wskazówek na temat grzeczności. Poruszone zostały m.in. tematy: kulturalnego odmawiania, wznoszenia toastów, ubioru stosownego do uroczystości, komunikacji oficjalnej i nieoficjalnej, składania życzeń świątecznych osobom niewierzącym, zasad dotyczących picia wina, savoir vivre’u przy stole czy komunikacji z osobami głuchymi, niewidomymi, z niepełnosprawnościami.

Humanists vs. manipulation (2021)

Humaniści vs. manipulacja to strona poświęcona tematyce manipulacji. Zawiera kilka tekstów, z których użytkownik może dowiedzieć się, czym jest manipulacja, jak ją rozpoznać i chronić się przed wpływem manipulanta.

The publication "Młodzi dają radę! - Social activities of the youth of the Silesian Voivodeship" (2021)

Publikacja „Młodzi dają radę! – działalność społeczna młodzieży województwa śląskiego” zbiera wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania MIP-ów (Młodzieżowych Inicjatyw Partycypacyjnych), ich przedsięwzięć, sposobów finansowania, promocji oraz wpływu na społeczność lokalną. Zawiera wypowiedzi uczestników, fotorelacje ze spotkań oraz obszerną i szczegółową analizę zebranych danych. Może stanowić źródło wiedzy dla decydentów, osób chcących zaangażować się w działania partycypacyjne czy podejmujących już inicjatywy.

Publication entitled "How to teach about communication in the web 2.0 era" (2021)

Publikacja pt. Jak uczyć o komunikacji w erze web 2.0 zawiera dziesięć autorskich scenariuszy zajęć przygotowanych na bazie podręcznika „Jak komunikować się w erze cyfrowej? Podstawy dobrej komunikacji offline” i gry edukacyjnej. Warsztaty kierowane są do różnych odbiorców.

Educational strategy game (2021)

The game is based on the concept of action mapping and the idea of gamification. Each chapter has its own master, a guide. During the course of the game you can meet a mermaid who reveals the secrets of the beautiful sound of the voice, a pirate who teaches active listening and other interpersonal skills, we will also encounter a polite bear, a Zen monk who teaches how to maintain balance in any conflict, as well as an ancient treant which will focus our attention on exercises of attentiveness and the art of self-presentation.

Handbook entitled "How to communicate in the digital age? The basics of good offline communication" (2021)

Publikacja pt. Jak komunikować się w erze cyfrowej? Podstawy dobrej komunikacji offline to wynik współpracy międzynarodowej. Nad treściami zawartymi w pozycji pracowali specjaliści z zakresu logopedii, komunikacji, językoznawstwa. Publikacja jest swoistym hipertekstem – zawiera wiele odniesień do filmów, ciekawostek czy miniwykładów, a całość podzielona na strefy: padawana/padawanki i mistrza/mistrzyni.

Safe communication - toolbox (2021)

A digital toolkit on secure communication on the Internet. The toolkit takes a closer look at managers for securing data and programs for encrypting passwords and content, while an additional publication includes a mini-guide on how to use the Internet more safely. The included publication also covers topics related to cyber-attacks and includes information on how to protect against them. 

Effective communication - a toolbox (2021)

Efektywna komunikacja to narzędziownik, w którym poruszono m.in. tematy pracy w chmurze, mediów społecznościowych, komunikacji e-mail, zarządzania czasem pracy, delegowania zadań, narzędzi przydatnych w komunikacji czy naukowych mediów cyfrowych.

Video entitled How to support children who stutter in interpersonal communication (2021)

Niemal 40-minutowy film pt. Jak wspierać dzieci jąkające się w komunikacji interpersonalnej zawierający wypowiedzi ekspertów, praktyków i teoretyków, logopedów, nauczycieli oraz osób jąkających się.

Dialogue without barriers - a textbook for logopedics students (2021)

The textbook "Dialogue Without Barriers. Comprehensive Speech Therapy Intervention in Persistent Stuttering" integrates approaches to the treatment of persistent stuttering - a compilation of the latest evidence-based knowledge about stuttering and effective therapy. In addition to classical methods, alternative forms of therapy used today are presented, including elements of selected psychotherapeutic approaches. The publication is intended for speech therapists, university teachers, students and all those interested in deepening their knowledge of stuttering therapy.

Logolab - a website dedicated to speech fluency (2021)

Strona Logolab to baza rzetelnej i aktualnej wiedzy, materiałów o jąkaniu oraz na temat metod interwencji logopedycznej, także na temat dostępnych form pomocy pozainstytucjonalnej (grupy wsparcia). Na stronie znajdują się informacje dla profesjonalistów – logopedów i innych specjalistów (także studentów) oraz dla ogółu społeczeństwa. 

Skepticism about COVID-19 vaccination - survey report (2022)

Raport pt. Sceptycyzm wobec szczepień przeciwko COVID-19 został przygotowany na podstawie 3650 komentarzy internetowych zamieszczonych pod postami Ministerstwa Zdrowia na Facebooku. Istotnym elementem są rekomendacje w zakresie dobrej komunikacji, a także zalecenia dotyczące strategii odpowiedzialnej komunikacji o szczepieniach.

Misja Partycypacja - a website about activism and civil society (2022)

Strona Misja Partycypacja zawiera nagrania wywiadów z młodymi (i nie tylko) aktywistami oraz poradnik młodego aktywisty.

E-book "Misja partycypacja" - about involving youth in local activities (2022)

Publikacja pt. Misja Partycypacja – o angażowaniu młodych w działania lokalne to zbiór dobrych praktyk w zakresie włączania młodzieży w działania partycypacyjne. Stanowi kompendium wiedzy dla decydentów i organizacji zajmujących się zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego i w kompleksowy sposób pokazuje, jak młodzi ludzie mogą wpływać na kształt polityki miejskiej zarówno poprzez realizację inicjatyw społecznych, jak również ich promowanie.

Misja Partycypacja – civil society podcast channel (2022)

A channel on the Spotify platform featuring conversations with local social activists. Topics covered include: local activism, European programs, opportunities and challenges of today's community activists, climate action, the city, mental health.

Gryfne beboki i gdzie je znaleźć- website and educational game about local folklore (2022)

The website features several legends/tales about Silesian demons. The viewer can learn about Silesian traditional beliefs, learn about the history of the founding of Mikołów, and find out how the forces of nature and the various elements were explained in the past. The site also includes workshop scenarios and an educational game.

Scenarios on storytelling and local identity (2022)

The publication contains three workshop scenarios for elementary school students created as part of the "Gryfne beboki i gdzie znaleźć je znaleść" project, accompanied by worksheets. The topics covered include: storytelling, local identity, Silesian folk beliefs and regional legends.

Cultural transfusion - scenarios of interdisciplinary courses (2022)

The online platform contains materials for wide use by educators in the field of humanistic contextual education. The repository contains 15 modules, methodological tips, inspiration, examples of the use of digital resources. The website also includes a set of creative tasks and a publication on good practices in contextual education. 

Becom (2019-2021)

Strona internetowa zawierająca zestawy narzędzi cyfrowych niezbędnych do skutecznej i bezpiecznej komunikacji. Przygotowane narzędziowniki mają charakter praktyczny. Przeznaczone są dla kadry akademickiej, studentów różnych kierunków, a także dla uczniów i nauczycieli szkół średnich.