Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej widać kolorowy abstrakcyjny plakat. Po lewej stronie jest obrazek przedstawiający kilka beboków przypominających nieco wiedźmy, zaprezentowanych na chmurze. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych 2017

Od kwietnia do listopada 2017 roku Fundacja realizowała projekt  „Przedszkole z legendą” promujący czytelnictwo u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju. Działania obejmowały cykl warsztatów czytelniczych i twórczych, a finałem zadania były wystawy legend założycielskich stworzonych przez dzieci z przedszkoli biorących udział w projekcie

Głównym celem inicjatywy było promowanie czytelnictwa u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju (wiek przedszkolny 5–6 lat) oraz budowanie wspólnot tożsamościowych.

Działania, za pośrednictwem których realizowano cele projektu: dzieci z 10 przedszkoli uczestniczyły w warsztatach kreatywnych (czytelniczych i plastycznych), a także pod okiem specjalistów (m.in. psychologów czy pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego) przygotowały legendę założycielską swojego przedszkola.Finałowa mobilna wystawa została umieszczona w przestrzeni wspólnej przedszkola dostępnej zarówno innym przedszkolakom, jak i ich opiekunom. Zachęcamy do wysłuchania i wspólnego czytania tekstów legend założycielskich poszczególnych przedszkoli!

Zachęcamy do wysłuchania i wspólnego czytania tekstów legend założycielskich poszczególnych przedszkoli!

Przedszkole nr 5 w Chorzowie

Miejskie Przedszkole nr 7 w Rudzie Śląskiej

Przedszkole nr 12 w Chorzowie

Przedszkole nr 17 w Chorzowie

Przedszkole nr 18 w Chorzowie

Miejskie Przedszkole nr 24 w Rudzie Śląskiej

Miejskie Przedszkole nr 25 w Rudzie Śląskiej

Przedszkole nr 29 w Chorzowie (1)

Przedszkole nr 29 w Chorzowie (2)

Miejskie Przedszkole nr 35 w Rudzie Śląskiej

Miejskie Przedszkole nr 39 w Rudzie Śląskiej

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: 

Program Promocja czytelnictwa 2017 dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Grupa odbiorców:

Dzieci w wieku 5–6 lat uczęszczające do przedszkoli z województwa śląskiego – 5 placówek z Rudy Śląskiej, 5 z Chorzowa; odbiorcami byli również rodzice, opiekunowie dzieci oraz nauczycielki przedszkoli.

Numer wniosku:

07719/17

Termin realizacji:

kwiecień do listopada 2017 r.

Szczegółowy opis projektu

Podczas zajęć czytelniczych dzieci poznały wybrane polskie legendy, wśród których znalazły się m.in. takie tytuły jak: „O Lechu, Czechu i Rusie”, „Studnia trzech braci” czy „Wars i Sawa”. Poznane historie stały się punktem wyjścia do stworzenia przez dzieci schematu fabularnego własnej legendy, związanej z danym przedszkolem. Podczas kolejnych zajęć twórczych, dzieci wspólnymi siłami stworzyły ilustracje do tekstów swoich legend. Udział w projekcie pobudził wyobraźnię najmłodszych, zapewnił im utrwalenie dobrych praktyk czytelniczych, a także  wzmocnił poczucie wspólnoty i tożsamości. Zwieńczeniem projektu była mobilna wystawa prac plastycznych wszystkich przedszkolaków, prezentowana w każdym przedszkolu uczestniczącym w projekcie. Placówki otrzymały pamiątkowe broszury z legendami i ilustracjami dzieci, a także zaszczytny tytuł „Przedszkola z legendą”.

Cykl zajęć na terenie przedszkola kończy się wystawą, taka kolejność działań podyktowana została chęcią wykorzystania metod wielostronnego uczenia się polegającego na:
– przyswajaniu (podanego, gotowego materiału),
– odkrywaniu (nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów oraz samodzielnego poszukiwania),
– przeżywaniu (różnorodnych treści i wartości),
– działaniu (polegającym na zmienianiu rzeczywistości i samego siebie poprzez sprawdzanie wiadomości w praktyce).

.