Kolorowa grafika złożona z dwóch części. Z lewej strony widać pierwsze strony gazet codziennych. Z prawej jest niebieski prostokąt z trzema znakami większości

Budżet Partycypacyjny w Chorzowie 2015

Celem projektu było włączenie obywateli w proces współtworzenia polityki miejskiej. W ramach działań partycypacyjnych zorganizowano spotkanie i warsztaty z zakresu budżetu obywatelskiego dla mieszkańców, uruchomiono punkt informacyjny oraz zorganizowano kampanię w mediach lokalnych, a także bezpośrednio wśród mieszkańców.

W ramach zadania odbyły się otwarte szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Chorzowa, podczas których przedstawiona została idea budżetu partycypacyjnego, zaprezentowane przykłady dobrych praktyk realizacji budżetu z poprzednich lat działalności budżetu, a mieszkańcy dowiedzieli się, jak działa budżet w innych miastach.

Rezultaty projektu:

Zapewniono także regularne wsparcie mieszkańcom, którzy chcieli wziąć udział w tworzeniu budżetu – działał również punkt informacyjny, w którym każdy zainteresowany mógł uzyskać wszystkie informacje na temat budżetu obywatelskiego oraz zasięgnąć porady, jak wypełnić wniosek.

Pod okiem ekspertów mieszkańcy mogli zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do stworzenia swoich projektów, będących odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

Warsztaty

Część warsztatowa poświęcona została na zapoznanie uczestników z zasadami budżetu oraz pracę nad wnioskiem. Pod okiem ekspertów mieszkańcy mogli zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do stworzenia swoich projektów, będących odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

Cel projektu

Celem projektu była popularyzacja wiedzy na temat budżetu obywatelskiego, zwanego też partycypacyjnym.Dzięki tym działaniom nastąpiło zwiększenie zadowolenia z usług publicznych, a mieszkańcy i ich organizacje będą teraz mogli aktywnie włączyć się w rozwiązywanie lokalnych problemów.

Termin realizacji oraz źródła finansowania

Projekt został zrealizowany w miesiącach kwiecień – lipiec 2015 roku w ramach małego grantu Urządu Miasta Chorzów.