Kolorowa grafika złożona z dwóch elementów. Z lewej strony znajduje się zdjęcie otwartego, stojącego na stole laptopa. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

„E-nauka w nowej formie” 2015

Projekt zrealizowany przez Fundację, polegał na przeprowadzeniu  966 godzin zajęć, przeznaczonych dla uczniów szkół ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej, które dotyczyły tematyki walki ze stresem (96 godzin), dysleksji (60 godzin), języka polskiego (540 godzin), edukacji dla bezpieczeństwa, dekoracji i reklamy(150 godzin) oraz kreatywnego myślenia (60 godzin).

Miały one na celu uświadomienie i rozwój potencjału uczniów. Zajęcia odbywały się od lutego do października 2015 roku.

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: 

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „E–nauka w nowej formie’’

Termin realizacji:

Luty – październik 2015 r.

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału młodych odbiorców, dzięki przeprowadzeniu 966 godzin zajęć z uczniami dwu Zespołów Szkół Ogólnokształcących z Rudy  Śląskiej

Grupa odbiorców:

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej

Numer wniosku:

UDA-POKL.09.01.02-24-108/14-00