grafika podzielona na dwa elementy. Po lewej stronie widać biegnącą ludzką postać w kolorze zielonym i napis euteens4green. Po prawej niebieski prostokąt z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi

EuTeens4Green – „Space for change” 2023

Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w procesy decyzyjne samorządów lokalnych, a także ich poczucia sprawczości. Projekt polegał na realizacji spotkań metodą open space, a także stworzeniu publikacji zawierającej pomysły na projekty lokalne dotyczące zapobiegania zmianom klimatycznym. Tematyka poruszana w trakcie realizacji projektu to także: zarządzanie niedoborem informacji na temat kryzysu energetycznego w Europie, zarządzanie gruntami, transport publiczny, finansowanie partycypacyjnych działań młodzieży i rozwój lokalnych organizacji pozarządowych. 

Rezultaty projektu:

  • Warsztaty open space dla młodzieży w:
  • Chorzowie, Katowicach, Gliwicach oraz Mikołowie.
  • Publikacja podsumowująca warsztaty.

Rezultaty jakościowe:

  • wzrost u uczestników spotkań pewności siebie, gotowości do działania i podejmowania decyzji dzięki konsultacjom z ekspertami,
  • wzrost zaangażowania młodych ludzi w różnym wieku w partycypację obywatelską dzięki metodzie open space i innym formom uczenia się pozaformalnego stosowanym podczas realizacji projektu,
  • wzrost poczucia sprawczości i decyzyjności w sprawach lokalnych u członków realizujących projekt,
  • wzrost umiejętności młodych ludzi do argumentowania swoich propozycji i wyrażania opinii i uczestników i realizatorów projektu,
  • wzrost kompetencji językowych i umiejętności komunikacyjnych,
  • nabycie umiejętności koordynowania projektów,
  • nauka otwartości, empatii i tolerancji.

Spotkania w formule open space

We wrześniu i w październiku 2023 zorganizowane zostały cztery spotkania, w których wzięła udział młodzież oraz eksperci i decydenci. Każde spotkanie rozpoczynał krótki quiz związany z tematyką projektu, następnie uczestnicy wysłuchali wykładu eksperta. Kolejny etap to praca zespołowa w formule open space. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zaproponowania tematu, który chcieliby omówić z innymi młodymi uczestnikami, ekspertami i decydentami. Każda grupa opracowywała wnioski i rekomendacje na wybrany temat i przedstawiała je pozostałym uczestnikom, w tym decydentom i ekspertom. Ostatnim etapem było opracowanie projektów społecznych w tematyce odpowiadającej konkretnemu wydarzeniu. Omawiane tematy dotyczyły możliwości realizacji działań lokalnych, zapobiegających lub spowalniających zmiany klimatyczne. Wnioski i rekomendacje młodzieży, a także spojrzenie ekspertów na problem zmian klimatycznych znajdują się w publikacji poniżej. Zachęcamy do jej przeczytania.

Młodzież wobec zmian klimatycznych – publikacja

Okres realizacji: marzec 2023 – listopad 2023

Źródło finansowania: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, EU Teens 4 Green (10 000 euro)