Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie widać zdjęcie rzeźby przypominającej łódkę. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Inspiracje, innowacje, inicjatywy – dobre praktyki w edukacji obywatelskiej młodzieży 2021

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządczej Fundacji Agere Aude poprzez nawiązanie współpracy z norweską organizacją Terram Pacis oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia oraz wiedzę. Program wizyty obejmuje elementy o różnych charakterze i różnych metodykach. Kluczowe założenie opiera się na autentycznym podejściu do uczenia się i uczeniu się przez doświadczenie. Projekt przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty, którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społeczności lokalnej, ale przedsięwzięcia będzie oddziaływać także na inne, lokalne organizacje partnerskie. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie założeń kolejnego projektu.

Planowanym efektem wizyty studyjnej będzie przygotowanie założeń kolejnego, wspólnego projektu, którego baza będą dotychczasowe doświadczenia obu organizacji. Realizacja projektu pozwoli Fundacji Agere Aude na zwiększenie zasięgu działań z dotychczasowego szczebla lokalnego / regionalnego i krajowego na poziom europejski. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe partnerstwo: Terram Pacis oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.

Cel główny:

Podniesienie poziomu wiedzy oraz zapoznanie się przedstawicieli AA z doświadczeniami instytucji przyjmującej w zakresie tworzenia i realizowania działań w zakresie edukacji nieformalnej sprofilowanych na działania partycypacyjne młodzieży poprzez obserwacje. Realizacja zaplanowanych działań wpłynie m.in. na: podniesienie jakości pracy na rzecz młodzieży, w szczególności poprzez ściślejszą współpracę między organizacjami z różnych krajów działającymi na rzecz ludzi młodych. Działania w projekcie przyczyniają się do promowania różnorodności, dialogu międzykulturowego, wspólnych wartości, wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka.

Informacje szczegółowe

Numer umowy: 

EOG/19/K1/D1/W/0031W/0069 

Okres realizacji:

2021-06-01 – 2021-09-30

Uczestnicy:

Osoby współpracujące z Fundacją AGERE AUDE oraz TERRAM PACIS, odbiorcy działań obu Fundacji, współpracownicy innych organizacji pozarządowych.