Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie widać zdjęcie kobiety mówiącej do mikrofonu. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Konferencja logopedyczno-ortodontyczna „Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania” 2020

W ramach projektu realizowanego przez dwie instytucje: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 17 lipca 2020 roku w formie zdalnej odbyła się jednodniowa konferencja.

Głównym celem projektu jest uzgodnienie planu działań naprawczych zmierzających do usunięcia niedostatków w postępowaniu logopedycznym oraz ortodontycznym u osób ze współwystępującymi wadami wymowy i zgryzu. Celem konferencji jest również prezentacja różnych sposobów diagnozy i terapii w przypadku osób z wadami zgrzytu, u których występują też wady wymowy oraz zaburzenia czynności prymarnych, a także znalezienie wspólnych wątków.

Wypracowane zalecenia zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym, a także rozkolportowane wśród szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem ulotki (1000 egzemplarzy), która zawierać będzie informacje praktyczne dla pacjentów. Podczas realizacji projektu zostanie przygotowany również 2-3-dniowy program kursu prezentującego logopedyczne spojrzenie na zagadnienia, które znajdują się w polu zainteresowań lekarzy ortodontów, oraz nastąpi włączenie problematyki logopedycznej do programu specjalizacyjnego kształcenia ortodontów.

Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchania 10 wykładów mistrzowskich wybitnych polskich specjalistów z zakresu logopedii i ortodoncji, a także niemal 1,5-godzinnego panelu dyskusyjnego pn. Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania, w którym uczestniczyć będą: prof. zw. dr hab. n. med. Beata Kawala, prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, dr hab.  em. prof. US Barbara Ostapiuk, dr Barbara Sambor, dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska, lek stom. Jolanta Jarka.

Fundacja Agere Aude jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach. Lekarze ortodonci, którzy wezmą udział w konferencji, otrzymają punkty za uczestnictwo w wydarzeniu edukacyjnym. 

Patronat Honorowy nad konferencją objęli:

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

Polskie Towarzystwo Ortodontyczne.

Program konferencji

Program Konferencji Logopedyczno-Ortodontycznej  dostępny jest na stronie internetowej

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: 

MNiSW, program Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych

Termin realizacji:

17 lipca 2020 roku