schowane

Zespół Fundacji

Zespół Fundacji

Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Prezeska Zarządu
Specjalistka ds. zarządzania i rozwoju
k.sujkowska-sobisz@agereaude.pl     

Małgorzata Grzonka

Wiceprezeska Zarządu
Specjalistka ds. rozwoju strategicznego
m.grzonka@agereaude.pl

Tomasz Sobisz

Członek Zarządu
Specjalista ds. mediów i komunikacji
t.sobisz@agereaude.pl    

Marta Margiel

Wiceprezeska Zarządu
Specjalistka ds. umiędzynarodowienia
m.margiel@agereaude.pl     

Beata Duda

Wiceprezeska Zarządu
Specjalistka ds. badań naukowych
b.duda@agereaude.pl     

Szymon Witczak

Członek Zarządu
Koordynator Eurodesk Chorzów
s.witczak@agereaude.pl

Katarzyna Baca

Koordynatorka projektów międzynarodowych

Maria Buczek

Członkini zespołu administracyjno-finansowego

Kamil Niesłony

Reżyser, operator, montażysta

Michał Bawełek

Członek zespołu cyfrowego

m.bawelek@agereaude.pl

Izabela Michta

Specjalistka ds. komunikacji

Anna Zachurzok

Ekspertka ds. równouprawnienia kobiet

a.zachurzok@agereaude.pl

dr hab. Agnieszka Nęcka-Czapska

Profesor Uniwersytetu Śląskiego

Specjalistka ds. dostępności cyfrowej

dr hab. Magdalena Bąk

Profesor Uniwersytetu Śląskiego,

Ekspertka ds. edukacji i dydaktyki

m.bak@agereaude.pl

kolorowe zdjęcie profilowe: Antoni Sobisz

Antoni Sobisz

Członek zespołu cyfrowego

a.sobisz@agereaude.pl

kolorowe zdjęcie profilowe: Ewa Noworzyn-Pilch

Ewa Noworzyn-Pilch

Ekspertka ds. edukacji i dydaktyki

e.noworzyn-pilch@agereaude.pl

prof. dr hab. Magdalena Pastuch

Uniwersytet Śląski

dr hab. Katarzyna Węsierska

Profesor Uniwersytetu Śląskiego

Joanna Pietrzyba-Waszczak

Urząd Miasta Chorzów

prof. dr hab. Ewa Jarosz

Uniwersytet Śląski