kolorowa grafika podzielona na dwa elementy. Po lewej stronie jest logo projektu spaces. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi

SPACES. Droga studenta do samoświadomości. Kompetencje społeczne we współczesnym środowisku akademickim 2023-2025

Celem projektu jest wzmocnienie procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym poprzez podejmowanie działań ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji społecznych. W ramach projektu opracujemy narzędzia do diagnozy kompetencji społecznych oraz zestawy metod, technik, dobrych praktyk w zakresie ich kształtowania. Dzięki wypracowanym rezultatom edukatorzy otrzymają realne narzędzia do stymulowania aktywności obywatelskiej i wzmacniania zachowań etycznych.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum składające się z organizacji pozarządowych i uniwersytetów.

Główne rezultaty:

  • Akademicka Skala Kompetencji Społecznych (ASSC);
  • Skala kompetencji społecznych (SCS) dla nauczycieli;
  • zestaw metod, technik, dobrych praktyk;
  • dwie strony internetowe

Strony internetowe projektu SPACES
Zapraszamy na stronę internetową dotyczącą projektu:
www.spacesproject.eu

Obecnie powstaje kolejna strona zbierająca rezultaty, narzędziowniki, materiały, które powstały w ramach projektu:
www.socialcompetence.eu

Zachęcamy też do śledzenia naszego Facebooka:
https://www.facebook.com/socialcompetence.eu/

KONSORCJUM

Liderem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Pozostali partnerzy:

  • Uniwersytet w Alicante (Hiszpania), 
  • Euniversity (Włochy),
  • Uniwersytet na Maderze (Portugalia).

KONKURS

W ramach projektu zorganizowaliśmy konkurs na zaprojektowanie identyfikacji wizualnej wraz z logotypem. Zwycięzcą został Adrian Przyczyna. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: Erasmus+

Termin realizacji: październik 2023–listopad 2025

Numer projektu: KA220-HED-01FCA0AF