Kolorowa grafika złożona z dwóch części. Po lewej stronie widać dwie ręce dwóch osób, które podtrzymują szklaną kulę, w której znajduje się serce. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Stop hejt. Wybierz język bez przemocy 2022 – 2024

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na problem mowy nienawiści (a także polaryzacji poglądów i postaw z niej wynikających), wyposażenie młodych w narzędzia rozpoznawania tego typu aktów agresji oraz wypracowanie dobrych praktyk pomagających przeciwdziałać mowie nienawiści. Poprzez spotkania i rozmowy chcemy uświadamiać młodzież, w jaki sposób włączać do społeczności osoby narażone na wykluczenie, a także jak zapobiegać mowie nienawiści.

Działanie będzie przeprowadzone na terenie Mikołowa, Chorzowa, Piekar Śląskich. Odbiorcami projektu jest lokalna młodzież, uczniowie szkół podstawowych i ponadpostawowych oraz studenci.

Rezultaty projektu:

  • kampania społeczna;
  • raport zawierający opis i wyniki prowadzonych badań, warsztatów czy open space’ów oraz wnioski i rekomendacje.

Wszystkie rezultaty będą udostępniane bez ograniczeń.

W trakcie prowadzonych działań młodzież wypracuje i przeprowadzi m.in. kampanię społeczną, której celem będzie przeciwdziałanie mowie nienawiści i wykluczeniu. Uczestnicy projektu w ramach realizacji wyżej wymienionych działań rozwiną przede wszystkim kompetencje, takie jak: skuteczne i zgodne z etykietą porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje społeczne i obywatelskie, ponadto kompetencje informatyczne w zakresie wyszukiwania i analizy danych, umiejętności uczenia się oraz inicjatywność i przedsiębiorczość, co pozwoli w pełni zrealizować założenia projektu.

Efekty uczenia

Młodzież biorąca udział w projekcie podczas spotkań prowadzonych metodą open space zdobędzie wiedzę z zakresu problemu wykluczenia społecznego i innych problemów życia społeczeństwa. Dzięki takiej formule uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób prowadzić dyskusję, jak uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, moderować spotkanie. Młodzież zyska również wiedzę, w jaki sposób wzmocnić komunikację w grupie, rozwiązywać pojawiające się problemy, a także poprawić skuteczność współpracy z decydentami, a dzięki spotkaniom z różnymi ludźmi pozna różne sposoby przeciwdziałania wykluczeniu i mowie nienawiści. Dzięki zastosowanej metodzie open space młodzież weźmie udział w dowolnej liczbie dyskusji, nabędzie umiejętności przekonywania innych do własnych, zaproponowanych rozwiązań, a także prezentowania przed pozostałymi uczestnikami wypracowanych przez zespół wniosków oraz rekomendacji na wybrany temat. Wśród uczestników rozwinie się przede wszystkim postawa tolerancji, poszanowania drugiego człowieka poprzez umiejętność łagodzenia konfliktów w grupie, a także prowadzenia merytorycznych dyskusji opartych na rzetelnych argumentach.

Spotkania open space – galeria zdjęć

Spotkanie w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

W pierwszym wydarzeniu w ramach projektu „Stop hejt. Wybierz język bez przemocy” wzięli udział uczniowie chorzowskich szkół. Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego nr 10 ,
III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego  oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia pracowała nad tematami dotyczącymi agresji słownej, języka nienawiści, hejtu i szukała sposobów integrowania i budowania społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego.

Swoje pomysły uczestnicy konsultowali z ekspertami: dr Joanną Przyklenk, dr prof. UŚ Katarzyną Sujkowską-Sobisz, prof. dr hab. Arturem Rejterem.

Spotkanie w Jastrzębiu-Zdroju

Na drugie spotkanie zaprosiliśmy Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
Uczestnicy wspólnie pracowali nad budowaniem społeczeństwa włączającego, a także nad kampanią społeczną przeciw wykluczeniu. Młodzież podała wiele wspaniałych pomysłów na to, w jaki sposób dbać o otwartość w społeczeństwie i przeciwdziałać agresji słownej w otoczeniu.

Swoje wnioski i rekomendacje uczniowie konsultowali z ekspertami: Sandra Płonka-Duda, Anna Zachurzok, Małgorzata Grzonka oraz Szymon Witczak.

Uczestnikami tego wydarzenia była mikołowska młodzież. Podczas spotkania pracowali m.in. nad budowaniem społeczeństwa włączającego oraz kampanią społeczną.
Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki pomocy Miejskiej Rady Miasta Mikołowa.

Swoje pomysły i rezultaty młode osoby mogły skonsultować z ekspertkami i ekspertami, których zaprosiliśmy. Byli to: prof. Artur Rejter, dr Joanna Przyklenk, Grażyna Nazar – Członkini Zarządu Rady Powiatu Mikołowskiego, Ewelina Kukla Dyrektorka – Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie).

Spotkanie w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych

Ostatni open space zorganizowaliśmy dla młodzieży z Łazisk Górnych w współpracy z Miejską Biblioteką. Młodzież tak jak na poprzednich spotkaniach poruszała tematy, takie jak budowanie społeczeństwa włączającego oraz przeciwdziałanie agresji słownej w społeczeństwie.

Źródło finansowania:

Erasmus+, typ akcji KA154-YOU – Działania wspierające uczestnictwo młodzieży (37 464 euro)

Okres realizacji: maj 2022 – styczeń 2024