Stop hejt. Wybierz język bez przemocy 2022-2024

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na problem mowy nienawiści (a także polaryzacji poglądów i postaw z niej wynikających), wyposażenie młodych w narzędzia rozpoznawania tego typu aktów agresji oraz wypracowanie dobrych praktyk pomagających przeciwdziałać mowie nienawiści. Poprzez spotkania i rozmowy chcemy uświadamiać młodzież, w jaki sposób włączać do społeczności osoby narażone na wykluczenie, a także jak zapobiegać mowie nienawiści.

Działanie będzie przeprowadzone na terenie Mikołowa, Chorzowa, Piekar Śląskich. Odbiorcami projektu jest lokalna młodzież, uczniowie szkół podstawowych i ponadpostawowych oraz studenci.

Rezultaty projektu:

  • kampania społeczna;
  • raport zawierający opis i wyniki prowadzonych badań, warsztatów czy open space’ów oraz wnioski i rekomendacje.

Wszystkie rezultaty będą udostępniane bez ograniczeń.

W trakcie prowadzonych działań młodzież wypracuje i przeprowadzi m.in. kampanię społeczną, której celem będzie przeciwdziałanie mowie nienawiści i wykluczeniu. Uczestnicy projektu w ramach realizacji wyżej wymienionych działań rozwiną przede wszystkim kompetencje, takie jak: skuteczne i zgodne z etykietą porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje społeczne i obywatelskie, ponadto kompetencje informatyczne w zakresie wyszukiwania i analizy danych, umiejętności uczenia się oraz inicjatywność i przedsiębiorczość, co pozwoli w pełni zrealizować założenia projektu.

Efekty uczenia

Młodzież biorąca udział w projekcie podczas spotkań prowadzonych metodą open space zdobędzie wiedzę z zakresu problemu wykluczenia społecznego i innych problemów życia społeczeństwa. Dzięki takiej formule uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób prowadzić dyskusję, jak uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, moderować spotkanie. Młodzież zyska również wiedzę, w jaki sposób wzmocnić komunikację w grupie, rozwiązywać pojawiające się problemy, a także poprawić skuteczność współpracy z decydentami, a dzięki spotkaniom z różnymi ludźmi pozna różne sposoby przeciwdziałania wykluczeniu i mowie nienawiści. Dzięki zastosowanej metodzie open space młodzież weźmie udział w dowolnej liczbie dyskusji, nabędzie umiejętności przekonywania innych do własnych, zaproponowanych rozwiązań, a także prezentowania przed pozostałymi uczestnikami wypracowanych przez zespół wniosków oraz rekomendacji na wybrany temat. Wśród uczestników rozwinie się przede wszystkim postawa tolerancji, poszanowania drugiego człowieka poprzez umiejętność łagodzenia konfliktów w grupie, a także prowadzenia merytorycznych dyskusji opartych na rzetelnych argumentach.

Aktualności

Budujemy zespół projektowy!

Poszukujemy ludzi z pasją, pomysłem, osób, które nie boją się wyzwań i mają ochotę wziąć udział w angażującym projekcie przeciwdziałającym wykluczeniu i mowie nienawiści.

Jeśli:

uważasz, że każdemu należy się szacunek, niezależnie od wyznania, koloru skóry czy orientacji seksualnej,

👉chcesz poznać nowych ludzi, miło spędzić czas i zrobić coś dobrego dla społeczności,

👉czujesz potrzebę zmieniania świata,

👉interesuje Cię prowadzenie badań społecznych, szukanie rozwiązań, realizacja kampanii społecznej i organizowanie wydarzeń,

👉masz 20–30 lat i mieszkasz na terenie Chorzowa, Katowic lub okolic,

dołącz do naszego zespołu projektowego!

Rekrutacja trwa do 20 września!

Wypełnij ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ.

Źródło finansowania:

Erasmus+, typ akcji KA154-YOU – Działania wspierające uczestnictwo młodzieży (37 464 euro)

Okres realizacji: maj 2022 – styczeń 2024