Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie widać zdjęcie uczestników wykładu. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia w teorii i praktyce 2017

16 i 17 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie Fundacja zorganizowała konferencję logopedyczną, której tematem były przyszłość i rozwój logopedii, a w szczególności zagadnienia związane z naukowymi podstawami diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych oraz kwestie dotyczące praktycznych metod i narzędzi diagnostycznych w logopedii.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchania wystąpień wielu wybitnych specjalistów w zakresie teorii i praktyki logopedycznej, m.in. prof. dra hab. Stanisława Grabiasa, dra hab. prof. UMCS Tomasza Woźniaka, prof. dr Henriette Langdon, prof. Yulii O. Filatovej, prof. dra Kurta Eggersa.

Interesującą częścią konferencji był panel dyskusyjny „Dokąd zmierza logopedia?”, którego główny temat to miejsce logopedii w świecie nauki, potrzeba stworzenia kierunku akademickiego, a także metoda badawcza evidence based practice.

Podczas konferencji wręczono nagrodę „Logopedia Silesiaca”, której ideą jest chęć podziękowania osobom bądź instytucjom za dokonania na rzecz śląskiej logopedii. Laureatką nagrody została Marzena Lampart–Busse – liderka Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, surdopedagog i neurologopeda, autorka licznych publikacji

Filmowa relacja z konferencji

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: 

Środki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczone na działalność upowszechniającą naukę. nr umowy: 897/P-DUN/2017

Cel projektu:

Poznanie i rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej współczesnych tendencji w diagnozie i terapii logopedycznej.

Grupa odbiorców:

Logopedzi, językoznawcy, naukowcy, nauczyciele, rodzice osób z zaburzeniami mowy, lekarze.

Termin realizacji: 

16-17 września 2017 r.