Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie widać zdjęcie przemawiającego do grupy ludzi człowieka. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Wyłowić historię – warsztaty teatru cieni 2019

Projekt edukacyjny, ułatwiający dostęp do kultury dzieciom, młodzieży szkolnej, osobom niepełnosprawnym z powiatu ostrołęckiego. Ideą projektu jest pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturalnej, a także upamiętnienie dziedzictwa historycznego w oryginalnej formie teatralnej poruszającej wątki historyczne związane z miejscem zamieszkania uczestników projektu.

Działania projektowe:

  • 4 cykle warsztatowe (po 5 dni każdy) zakończone stworzeniem 4 spektakli z wykorzystaniem tradycyjnych technik teatru cieni, w połączeniu z nowoczesnymi animowanymi scenografiami.
  • rejestracja wideo 4 spektakli oraz umieszczenie ich na dedykowane stronie na YouTube.

Cele:

  • kształtowanie postaw patriotycznych i wiedzy historycznej o miejscach, w których mieszkają uczestnicy projektu,
  • aktywizacja dzieci, młodzieży ze społeczności lokalnej o utrudnionym dostępie do kultury,
  • rozwój talentów aktorskich oraz zdobycie umiejętności występowania przed publicznością,
  • rozwój kultury lokalnej oraz poszerzanie dostępu do niej dla mieszkańców,
  • stworzenie podwalin do powołania grup teatralnych.

Zakładane rezultaty

  • 4 cykle warsztatów teatralnych, po 5 dni każdy;
  • 4 filmy instruktażowe dokumentujące tok realizacji zadania – filmowe poradniki dla nauczycieli, instruktorów, uczniów i osób realizujących podobne przedsięwzięcia;
  • profil społecznościowy projektu –platforma wymiany doświadczeń teatralnych.

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania:

Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm jutra

Numer umowy:

MHP/PJ/2019/1458

Termin realizacji:

06.05.2019 – 01.12.2019

Uczestnicy:

Setka dzieci i młodzież zamieszkująca powiat ostrołęcki