kolorowa grafika podzielona na dwa elementy. Po lewej zdjęcie odcisku ręki na piasku. Po prawej niebieski prostokąt z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi

Feministyczny sojusz na rzecz dobrej informacji o równości płci

Projekt „Feministyczny sojusz na rzecz dobrej informacji o równości płci” jest skierowany do osób aktywistycznych i liderskich ogarniętych zniechęceniem, wątpliwościami, poczuciem osamotnienia, a nawet uczuciem braku sensu podejmowanych inicjatyw.

Najważniejsza potrzebą wobec kryzysu aktywistycznego staje się poczucie wsparcia, budowanie wspólnoty, bycie razem. Chcemy wzmocnić grupy działające w obszarze równościowym, a także sprawić, żeby stworzyły więź i wspólnotę doświadczeń na gruncie przeciwstawiania się dezinformacji i pełniejszego rozumienia zasad praw człowieka i równego traktowania.

Przyświeca nam przekonanie, poparte doświadczeniem „czarnych protestów” z lat 2020/2021, że kwestie równości płci, równego traktowania i praw kobiet muszą być wspólną sprawą młodych i starych, zarówno bardzo zaangażowanych, jak i słabo identyfikujących się z ideami feministycznymi.

Najważniejsze rezultaty, które zamierzamy osiągnąć to:

  • przynajmniej 40 wzmocnionych, uwrażliwionych, bardziej uważnych i świadomych osób;
  • utworzenie lokalnej sieci łączącej osoby zaangażowane społecznie w różnym wieku;
  • kreacja zbioru treści o równym traktowaniu, prawach kobiet, feminizmie, będących dobrą informacją i ważnym przesłaniem dla społeczności i władz.

Bezpośrednimi odbiorcami naszych działań będą osoby z miejscowości: Będzin, Katowice, Chorzów i Chybie. Zbiorą się tam grupy inicjatywne zainteresowane tematyką feminizmu, równości płci. Spotkania skierowane będą szczególnie do osób liderskich zaangażowanych społecznie, osób, które mają wpływ na swoją lokalną społeczność.

Planowane działania

Grupy inicjatywne podejmą szereg działań na rzecz lokalnych społeczności, w których będą edukować je w tematach związanych z obroną praw obywatelskich i równością płci.

Do tych działań należą:

  • spotkania grup inicjatywnych,
  • spotkania z osobami eksperckimi,
  • organizacja projektów lokalnych,
  • letni obóz aktywistyczny.

Rekrutacja do grup inicjatywnych odbędzie się za pomocą mediów społecznościowych. Głównym kryterium rekrutacji będzie doświadczenie w działaniach równościowych, skupiających się na walce i obronie praw kobiet oraz motywacja do działania. Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszego Facebooka i Instagrama, aby nie ominąć żadnej z rekrutacji!

Kartki do władz

Kartki z wakacji z przesłaniem do władz. Z apelem, z gorzkim konkretem, z gniewnym okrzykiem. Prezentujemy galerię prac, które powstały w czasie naszych aktywistycznych wakacji.

Projekt realizowany jest z organizacją partnerską z Norwegii Terram Pacis.

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2023
Data zakończenia projektu: 31.01.2024

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zestaw rekomendacji, dotyczących włączania perspektywy gender do działań edukacyjnych z zakresu
praw człowieka. Dokument przygotowany przez „Terram Pacis”.

Edukacja w zakresie praw człowieka:

Human rights education: