kolorowe zdjęcie grupy ludzi i dzieci

Gra miejska „150 tajemnic Nikiszowca” 2015

„Bajkowy Śląsk”, „Śląskie graczki” oraz „Historyczny Nikisz” to motywy przewodnie dla zrealizowanych wydarzeń. Każda gra miejska bazowała na tym samym schemacie, jednak z indywidualnym scenariuszem. 10-osobowe grupy wraz z opiekunami otrzymały mapkę Nikiszowca z punktami, które musieli odwiedzić. W każdym punkcie czekała na nich ciekawostka dotycząca dzielnicy oraz tajemnicza koperta z zagadkami do rozwiązania.

W grze udział wzięli lokalni twórcy ludowi m. in. Ewelina Soska, Grzegorz Chudy oraz Marek Szołtysek, którzy prowadzili krótkie prelekcje promujące odkrywanie dziedzictwa regionu oraz lokalnej tradycji kulturowej. Przedostatnim punktem gry było zawsze Centrum Zimbardo lub salka katechetyczna, gdzie dzieci obejrzały fragment programu „Mówię i Godom”, „Made in Silesia” oraz „Rączka gotuje” z tradycyjną śląska potrawą, którą mogły skosztować w ostatnim punkcie gry – na stanowisku Spółdzielni Socjalnej Rybka, gdzie został przygotowany poczęstunek dla dzieci. 

Projekt zrealizowany przez Fundację w 2015 r. na Nikiszowcu, w ramach którego przeprowadzono grę miejską na jednym z najpiękniejszych i zaskakujących topograficznie osiedli Katowic. Głównym celem projektu była promocja odkrywania dziedzictwa regionu oraz lokalnej tradycji kulturowej.Inicjatywa została sfinansowana w ramach małego grantu Urzędu Miasta Katowice.

Szczegółowe cele projektu:

  • zwiększenie wiedzy z zakresu historii Nikiszowca, tradycji kulturalnych i społecznych, gwary oraz śląskich smaków, poprzez aktywne uczestnictwo w grach miejskich;
  • zwiększenie zdolności orientacji przestrzennej, poprzez pracę uczestników w terenie i poruszanie się w nim za pomocą mapy;
  • zaktywizowanie dzieci do aktywnego spędzenia wolnego czasu poza domem, poprzez prowadzenie gier w przestrzeni miejskiej;
  • promowanie Nikiszowca, poprzez ukazanie jego walorów topograficznych oraz promocji wydarzenia w mediach społecznościowych i kanałach partnerów – w tym medialnych.

Terminy realizacji poszczególnych gier terenowych

 W realizowanych grach terenowym wzięło udział 120 dzieci w wieku 10–14 lat w terminach:

24.05.2015; 21.06.2015; 09.08.2015.