Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie widać salę wykładową, w której odbywa się wykład. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II 2016

25 i 26 sierpnia 2016 roku odbyła się konferencja logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka kierowana do osób zainteresowanych m.in. jąkaniem się, giełkotem, mową bezładną. Celem była wymiana doświadczeń naukowców, logopedów, językoznawców, osób jąkających się, teoretyków i praktyków i wspólne wypracowanie dobrych praktyk logopedycznych.

W ramach Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka zorganizowano liczne wydarzenia dotyczące komunikacji, diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Wśród nich znalazły się warsztaty Palin PCI – Terapia  interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Prowadziła je dr Katarzyna Węsierska w konsultacji z Jane Harley. Spotkanie miało na celu wprowadzenie do opanowania podstawowych zasad terapii dla dzieci w wieku szkolnym, w tym umiejętności współpracowania z rodziną.

Podczas konferencji prof. Martine Vanryckeghem z Uniwersytetu Centralnej Florydy w USA oraz dr Katarzyna Węsierska z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej wręczyły Certyfikaty im. Gene’a J. Bruttena. Przyznano także Nagrodę im. ks. Stanisława Wilczewskiego, której tegorocznym laureatem został dr Mieczysław Chęciek. Wręczenia dokonali: ks. Władysław Basista, ks. dr Roman Buchta oraz dr Katarzyna Sujkowska–Sobisz – prezeska Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude.

Na drugą edycję konferencji składały się wykłady mistrzowskie, warsztaty, miniseminaria, sesje panelowe oraz posterowe. W wydarzeniu wzięło udział ok. 250 osób, a wśród nich byli światowej sławy eksperci zagraniczni oraz polscy w zakresie zaburzeń płynności mowy. Uczestnicy reprezentowali m.in. Belgię, Czechy, Izrael, Liban, Niemcy, Słowację, Stany Zjednoczone oraz Wielką Brytanię.

Cele projektu

Upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie zaburzeń płynności mowy. Problematyka konferencji dotykała kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii.

Źródło finansowania

Środki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczone na działalność upowszechniające naukę

Numer wniosku: 940/P-DUN/2016