Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie jest zdjęcie prezentujące Katarzynę Węsierską i Katarzynę Sujkowską-Sobisz. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja IV” 2020

Projekt zakłada m.in. organizację dwudniowej konferencji, warsztatów dla logopedów, liderów środowiska samopomocowego osób jąkających się, a także seminarium skierowanego do szerokiego grona odbiorców. Zorganizowana konferencja, której tematyka dotyczyła zaburzeń płynności mowy, a także szeregu społeczno-edukacyjnych wydarzeń okołokonferencyjnych.Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. takie obszary badawcze: badanie postaw oraz wdrażanie zmian w postawach wobec jąkania i giełkotu, tworzenie, normalizacja i standaryzacja logopedycznych narzędzi do diagnozy zaburzeń płynności mowy, badanie zjawiska mobbingu szkolnego wśród dzieci jąkających się, opracowanie programów profilaktyki logopedycznej w tym zakresie, wdrażanie w logopedii założeń praktyki opartej na dowodach (evidence-based practice).

W trakcie dwudniowego wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję do wysłuchania 8 wykładów mistrzowskich zagranicznych gości, panelu dyskusyjnego, w którym udział wezmą osoby zmagające się z jąkaniem, oraz do obejrzenia filmu nt. jąkania. Dla uczestników biernych przygotowane są także warsztaty oraz miniseminaria.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: 

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: 

MNiSW, program Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych

Cel projektu:

Celem projektu jest upowszechnianie wyników badań naukowych nt. balbutologopedii, umiędzynarodowienie polskiej logopedii.

Grupa odbiorców:

Logopedzi, językoznawcy, naukowcy, nauczyciele, rodzice osób z zaburzeniami mowy, lekarze.

Termin realizacji: 

18-19 września 2020 roku