Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie znajduje się kolorowe zdjęcie przedstawiające dwie osoby. Dziewczyna trzyma otwartą gazetę, chłopak ma nałożoną gazetę na głowę. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców 2015

W ramach projektu Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców zrealizowanego dzięki wsparciu z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Śląskie Lokalnie Fundacja zakupiła sprzęt komputerowy (komputer typu laptop z oprogramowaniem oraz drukarka laserowa ). Urządzenia zostały oznakowane logo FIO umieszczone w biurze projektu, gdzie w ramach zadania realizowana jest działalność Biura Aktywności Obywatelskiej. Uruchomienie biura zostało poprzedzone szkoleniem członków Fundacji oraz wolontariuszy w zakresie obsługi zakupionego sprzętu. Obecne na szkoleniu osoby mogły zapoznać się z zasadami działania komputera oraz drukarki. Po szkoleniu rozpoczęła się promocja Biura Aktywności Obywatelskiej wśród mieszkańców miasta Chorzów.

Projekt miał na celu zwiększenie udziału mieszkańców Chorzowa w inicjatywach oddolnych takich jak wnioski do budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalne. Polegał na stworzeniu Biura Aktywności Społecznej, w którym prowadzone były działania informacyjne i pomocowe a mieszkańcy uzyskiwali wsparcie w zakresie współtworzenia polityki miejskiej (pisanie wniosków, podań itp).

Projekt został dofinansowany przez  „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Śląskie Lokalnie” i był realizowany od czerwca do października 2015 r.