Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej widać grupę stojących ludzi z wyciągniętymi ku górze rękami. Po lewej stronie jest obrazek przedstawiający kilka beboków przypominających nieco wiedźmy, zaprezentowanych na chmurze. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Onomasta nie z miasta – wędrówki językowe jako zwierciadło historii 2019

Projekt edukacyjny, mający na celu wzmocnienie uczestnictwa w kulturze grup o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych. W projekcie zwrócono szczególną uwagę na bariery przestrzenne, ekonomiczne i społeczno-mentalne. Realizacja na terenach wiejskich w województwie mazowieckim.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu:
Onomasta nie z miasta – wędrówki językowe jako zwierciadło historii

Cele projektu:

 • aktywizacja dzieci, młodzieży ze społeczności lokalnej o utrudnionym dostępie do kultury z powodu barier (przestrzennych, terytorialnych, ekonomicznych, kompetencyjnych i społeczno-mentalnych),
 • kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego,
 • propagowanie wiedzy i świadomości o znaczących postaciach z historii regionu,
 • rozwój kultury lokalnej oraz poszerzanie dostępu do niej dla mieszkańców,
 • wzmocnienie w uczestnikach poczucia własnej wartości,
 • docenienie istoty własnego pochodzenia.

Strona internetowa projektu

Zakładane rezultaty:

Jakościowe:

 • ułatwienie dostępu do kultury dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,
 • twórcze zaangażowanie społeczności lokalnej do działań kulturotwórczych,
 • podniesienie kompetencji uczestników i świadomości o lokalnej historii i pochodzeniu,
 • popularyzowanie nowego modelu uczestnictwa w kulturze, wykorzystującego nowoczesne technologie, poprzez stworzenie
 • multimedialnego słownika etymologiczno-motywacyjnego.

Ilościowe:

 • multimedialny słownik etymologiczno-motywacyjnego z bazą ok. 550 nazwisk zbadanych i opisanych przez uczestników projektu;
 • 9 filmów: 2 autoportrety grup warsztatowych, 2 sondy z mieszkańcami, 2 making-offy, legenda o nazwie miejscowości Kleczkowo, sonda o znaczeniu nazwiska Kleczkowski, historia mówiona potomków Stefana Kleczkowskiego;
 • warsztaty dla 2 grup – 60 bezpośrednich uczestników;
 • spotkanie z Robertem Kozerą, autorem zdjęć z planu filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: 

Narodowe Centrum Kultury Numer umowy: 06524/19/FPK/NCK

Termin realizacji:

06.05.2019 – 20.12.2019

Uczestnicy:

Około 100 pośrednich uczestników w wieku 12 do 15 lat. Uczniowie szkół podstawowych w Troszynie i Kleczkowie.