Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie widać zdjęcie dwójki młodych osób trzymających plakaty. Kobieta się uśmiecha, mężczyzna jest w maseczce. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

„Wybierz kulturę, z hejtem nie jesteś sobą!” 2020

Projekt realizowany w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” polega na przeprowadzeniu 3 cykli warsztatów dotyczących agresji słownej, mowy nienawiści i hejtu oraz zorganizowaniu komplementarnej z warsztatami terenowej gry miejskiej, której podsumowaniem będzie spotkanie z ekspertem – językoznawcą.

Działania prowadzące do zrealizowania projektu będą oparte o zasady integracji i współpracy społeczeństwa.Głównym celem projektu jest wywołanie u odbiorców refleksji nad rolą agresji słownej w życiu młodzieży poprzez uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez ekspertów.

Od 15 do 19 czerwca prowadziliśmy cykl warsztatów edukacyjnych będących integralną częścią projektu pn. Wybierz kulturę, z hejtem nie jesteś sobą! 

W naszych warsztatach wzięli udział uczniowie z chorzowskich szkół: Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia, a także uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak rozpoznawać i rozróżniać hejt, mowę nienawiści i agresję słowną, jakie są skutki hejtowania, stworzyli własne profile hejtera, emocjonalną chmurę słów osoby hejtowanej. Poznali także sposoby radzenia sobie z agresją słowną, nauczyli się rozróżniać hejt od wyrażania konstruktywnej krytyki i pracowali zespołowo nad hasłami promującymi niehejtowanie. Podczas obu części warsztatów zastosowano ciekawe rozwiązania do nauki zdalnej, dzięki czemu uczniowie mogli sprawdzić również własne zdolności marketingowe i wypracowali świetne hasła służące przeciwdziałaniu hejtowi.

Warsztaty zostały przygotowane przy współpracy z Kołem Kultury Języka Polskiego oraz Studenckim Kołem Naukowym Językoznawców.

Kolejne elementy projektu to realizacja gry miejskiej i spotkania z językoznawczynią, podczas których również poruszone zostaną kwestie związane z agresją słowną. 

Zachęcamy do przejrzenia galerii relacjonującej warsztaty.

Scenariusze

Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi do pobrania scenariuszami warsztatów i gry miejskiej.

Cele szczegółowe i przewidywane rezultaty

Cele szczegółowe:

 1. zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej odbiorców poprzez uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez ekspertów;
 2. kształtowanie postaw tolerancji i otwartości poprzez pracę nad hasłami zwalczającymi hejt, mowę nienawiści, język agresji;
 3. popularyzacja poprawnych wzorców zachowań komunikacyjnych poprzez zorganizowanie gry miejskiej;
 4. integracja podmiotów reprezentujących różne środowiska poprzez współpracę w ramach realizacji działań w projekcie;
 5. wyrównywanie szans w dostępie do poprawnej polszczyzny wśród szerokiego grona odbiorców również wykluczonych ze względu na miejsce zamieszkania poprzez zorganizowanie warsztatów na terenach ubogich w podmioty promujące działalność kulturalną;
 6. kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka ojczystego;
 7. zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzenia wolnego czasu poza domem poprzez prowadzenie gry w przestrzeni miejskiej;
 8. zwiększenie zdolności orientacji przestrzennej poprzez pracę uczestników w terenie i poruszanie się w nim za pomocą mapy.

Przewidywane rezultaty projektu:

 1. poszerzenie wiedzy nt. skuteczności komunikacyjnej oraz językowej wśród odbiorców zadania;
 2. uwrażliwienie odbiorców zadania na różne przejawy agresji słownej;
 3. wzmocnienie świadomości roli języka w procesie komunikacji dzięki wsparciu ekspertów;
 4. zniwelowanie różnic w dostępie do kultury wśród osób wykluczonych ze względu na ograniczenia demograficzne;
 5. integracja przedstawicieli różnych środowisk podczas wspólnej pracy nad zadaniem: eksperci, przedstawiciele świata edukacji, kultury i trzeciego sektora;
 6. zwrócenie uwagi szerokiego grona użytkowników polszczyzny na problemy, jakimi są mowa nienawiści, hejt i inne przejawy agresji słownej, poprzez rozesłanie materiałów promocyjnych (np. toreb, przypinek, magnesów) do partnerów zadania oraz rozdanie ich wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości;
 7. przeprowadzenie 3 cykli warsztatowych dla młodzieży oraz bezpłatny dostęp do scenariuszy warsztatów (upowszechnionych za pomocą mediów społecznościowych);
 8. nabycie przez uczestników gry miejskiej umiejętności nieagresywnego wyrażania emocji negatywnych w języku ojczystym.

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: 

NCK, program Ojczysty – dodaj do ulubionych’

Termin realizacji:

Marzec – październik 2020 roku

Odbiorcy projektu:

Uczniowie szkół ponadpostawowych, mieszkańcy Chorzowa, nauczyciele