Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie jest zdjęcie trzech uśmiechniętych i pozujących kobiet. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude 2019 – 2020

Głównym celem projektu było podniesienie kluczowych kompetencji społecznych wśród przedstawicieli młodych ludzi z województwa śląskiego wkraczających na rynek pracy. W ramach projektu zaplanowane zostały 2 edycje kompleksowych działań dla uczestników projektu. Wśród nich znalazły się:

  • spotkania w zespołach kreatywnych, podczas których uczestnicy realizować będą projekty społeczne na rzecz wspólnot lokalnych (w tym działania w ramach wolontariatu);
  • szkolenia z zakresu kompetencji społecznych;
  • wyjazdy edukacyjne z elementami treningu interpersonalnego

Jako że bardzo istotną dla nas kwestią jest zapewnienie kompleksowych działań z indywidualnym podejściem do każdego z uczestników, okres wsparcia dla każdego z nich został zaplanowany na czas 8 miesięcy. W tym czasie zakłada się rozwinięcie minimum 8 z 15 kompetencji społecznych (zgodnych z klasyfikacją ESCO). Każdy z uczestników przy wsparciu tutorów i szkoleniowców pracował nad rozwojem tych kompetencji na podstawie wcześniejszej diagnozy jego potrzeb i potencjału. Projekt przyczynił się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, Osi I: Osoby młode na rynku pracy: Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 roku życia umiejętności społ. ważnych na rynku pracy.

6 PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH AUTORSTWA MŁODYCH LIDERÓW

Poradnik komunikacji cyfrowej https://www.agereaude.pl/pl/poradnik-cyfrowy/

Humaniści Kontra Manipulacja http://www.agere.linuxpl.eu/hkm/#

STREET WORKOUT dla LO Ligonia w Chorzowie

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: 

Środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Numer umowy: POWR.01.04.00-00-0029/18.

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy wśród 30 przedstawicieli młodzieży z woj. śląskiego.

Termin realizacji:

1.09.2019 do 31.08.2021 (24 miesiące).

Załączniki do regulaminu